Grafkapel voor de familie De Smeth - Alphen aan den Rijn
Posted by: Groundspeak Premium Member Axel-F
N 52° 07.724 E 004° 39.636
31U E 613669 N 5776656
Quick Description: Achter de Ned.Herv.Adventskerk, op de hoek van de Paradijslaan, een 18e eeuws grafkapel voor de familie De Smeth van Alphen.
Location: Zuid-Holland, Netherlands
Date Posted: 4/22/2015 1:18:36 PM
Waymark Code: WMNR2H
Published By: Groundspeak Premium Member dreamhummie
Views: 1

Long Description:
Het Brusselse geslacht De Smeth, dat tussen 1626 en 1658 via Keulen in Amsterdam belandde en daar uitgroeide tot een welgestelde bankiersfamilie, werd in de achttiende eeuw door Catharina de Grote in de Russische adelstand verheven wegens de financiële steun aan het Russische hof. In de negentiende eeuw volgde onder koning Willem I de verheffing in de Nederlandse adelstand tot baron. Op bestuurlijk vlak waren de telgen uit dit geslacht actief als Amsterdamse regent en vanaf het midden van de achttiende eeuw als eigenaren van de ambachtsheerlijkheid Alphen en Rietveld, de hoge heerlijkheid Deurne en de daarmee gekoppelde heerlijkheid Liessel. Deurne werd verlaten na de verwoesting van het Groot Kasteel aldaar in 1944, doch de banden met Alphen aan den Rijn bleven bestaan.

Eén van de telgen uit dit geslacht, Theodorus de Smeth (1779-1859) was de halfbroer van Henriëtte d'Oultremont de Wégimont en daardoor vanaf 1841 de zwager van koning Willem I. Henriëtte en Theodorus hadden dezelfde moeder, Johanna Susanna Hartsinck (1759-1830). Henriëtte en haar halfbroer hadden ook na het huwelijk van Henriëtte nauw contact met elkaar.


Het Groot Kasteel te Deurne, de residentie van de heerlijkheden Deurne en Liessel, zoals het eruit zag na de verbouwing door Theodore baron de Smeth tussen 1906 en 1908.
Tussen 1773 en 1887 werden in de grafkapel van de familie De Smeth in Alphen aan den Rijn 21 telgen bijgezet. De kapel, gebouwd na de dood van Theodorus de Smeth, eerste heer van Alphen en Rietveld uit zijn geslacht, werd omstreeks 1970 door de titulair heer van Alphen en Rietveld aan de gemeente Alphen aan den Rijn verkocht, waarop de kapel werd gerestaureerd.[1]

Alle levende telgen van het geslacht in Nederland stammen af van Paul Arnold Jacques baron de Smeth (1857-1941), heer van Alphen & Rietveld. Nazaten van zijn oudste zoon Ferdinand François baron de Smeth (1887-1939) wonen voornamelijk in westelijk Nederland, die van zijn jongste zoon Raymond baron de Smeth (1890-1945) in Australië en de Nederlandse provincies Groningen en Friesland. Daarnaast is er een tak die zich in de 17e of 18e eeuw afsplitste en waarvan de telgen momenteel nog in Zwitserland wonen.
Monument Number: 7494

Address of this Rijksmonument:
Julianastraat 69 2405CG Alphen aan den Rijn


Relevant Database Website: [Web Link]

Is This Rijksmonument open to the public ?: yes

Rate your Waymark:

Visit Instructions:

The requirement for logging this Waymark will be at least, shoot and post one nice picture of the Waymarking point. We prefer two pictures, one of the Rijksmonument shield and one the building.

Don't use pictures from the internet, we look at that in the review.

Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Rijksmonumenten - Dutch National Monuments
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.