Kanál Krhovice – Hevlín, Czech Republic
Posted by: Groundspeak Premium Member puczmeloun
N 48° 46.859 E 016° 23.488
33U E 602219 N 5404042
Quick Description: Závlahový kanál Krhovice – Hevlín / The Krhovice – Hevlín irrigation canal
Location: Jihomoravský kraj, Czechia
Date Posted: 4/22/2015 8:18:31 AM
Waymark Code: WMNR0M
Published By: Groundspeak Premium Member lumbricus
Views: 0

Long Description:
EN:
The Krhovice – Hevlín irrigation canal was constructed n the second half of the 20th Century, using the water from the Dyje R. At the same place, the aforementioned Dyjsko-mlýnský náhon Millrace divided the main course of the Dyje R. The riverbed was trained over the river section between the village of Nový Prerov and the confluence of Dyje and Svratka Rivers.

Source: (visit link)

CS:
"Kanál Krhovice – Hevlín je závlahový kanál, který prijímá vodu z reky Dyje na jezu u Krhovic a svádí ji dál do Valtrovic, Hrádku, Dyjákovic a Hevlína. Prícný profil kanálu je jednotný, lichobežníkového prurezu, dno a steny jsou opevneny betonovými deskami. Na trase kanálu se nacházejí podchody a na nekolika místech byl vytvoren i akvadukt. V nekolika místech kanál protíná silnici 408.

Závlahový kanál je tvoren hlavním závlahovým kanálem, jehož délka je 15 kilometru a dvema prírodními závlahovými kanály o délce 9 a 7 kilometru. Hlavní závlahový kanál byl vybudován mezi lety 1949 – 1954. Je cástecne zaríznut v terénu, cástecne je vytvoren násypným telesem.

Na hlavní závlahový kanál Krhovice – Hevlín navazují dva prírodní kanály. Na 15. kilometru je to prívodní náhon N1, jehož trasa vede nad obcí Hevlín a koncí na 24. kilometru pod obcí Hrabetice. Na jeho trase jsou vybudovány jak podchody pod silnicemi, tak tri akvadukty pres Cernou strouhu, Anšovský potok a Hrabetický potok. Na 5. kilometru pak navazuje Prívodní náhon N2, který je dlouhý 7 kilometru, vede od obce Valtrovice (pod Božickým kopcem) a koncí u obce Velký Karlov. Jeho stavba byla dokoncena v roce 1966."

Source: (visit link)
Wikipedia Url: [Web Link]

Visit Instructions:
To post a visit log to this waymark you need to visit and write about the actual physical location. Any pictures you take at the location would be great, as well.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Wikipedia Entries
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.