Heilige Geest- of Armen wees- en kinderhuis - Leiden
Posted by: Groundspeak Premium Member Axel-F
N 52° 09.544 E 004° 29.655
31U E 602214 N 5779783
Quick Description: Heilige Geest- of Armen wees- en kinderhuis. Twee trapgevels en bergstenen poort (nr 17), gedekt door 3hoekig fronton. Nr 19 afzonderlijk poortje z.g. Kerkvleugel. Anno 1656, achtervleugel 1774 loopt tot Oude Rijn, zie nr 33e aldaar. 1583 weeshuis
Location: Zuid-Holland, Netherlands
Date Posted: 4/21/2015 12:40:36 PM
Waymark Code: WMNQWA
Published By: Groundspeak Premium Member dreamhummie
Views: 0

Long Description:
Aan de Hooglandse Kerkgracht nabij de Hooglandse Kerk staat een aantal rijk met gevelstenen versierde gebouwen waarin tot 1961 het Weeshuis was gevestigd. Op de poort staan twee weeskinderen, in de volksmond bekend als Kaatje en Kootje. Boven het poortje dat toegang geeft tot de vroegere jongensplaats zien we een gebeeldhouwd reliëf, waarop weeskinderen staan afgebeeld, die geknield de armen uitstrekken naar de duif, die als symbool van de Heilige Geest op de wolken zit. De duif herinnert nog aan de tijd dat de weeskinderen door de Heilige Geestmeesters werden verzorgd. Na 1583 werd het Weeshuis ingrijpend verbouwd. Het jaartal 1607 op het poortje geeft aan dat de verbouwing toen was voltooid. In het begin bestond het nieuwe Weeshuis uit één vleugel aan de Hooglandse Kerkgracht. Weer later kwam er een nieuw gebouw bij, langs de Burchtgracht die toen nog in de Oude Rijn uitmondde. In 1768 legde een felle brand de nieuwe vleugel aan de Oude Rijn nagenoeg in de as. In mei 1774 werd de eerste steen gelegd voor een grote verbouwing waarbij het Weeshuis grondig werd opgeknapt. Aan het eind van 1776 konden de jongens en de meisjes in het vernieuwde Weeshuis gaan wonen. De kinderen tot twaalf jaar bezochten overdag de school van het Weeshuis: ze leerden lezen, schrijven en rekenen. Jongens ouder dan twaalf jaar leerden buitenshuis bij een werkbaas een vak. Meisjes leerden in het Weeshuis voor dienstbode of naaister. In 1882 werd de meisjesvleugel van het Weeshuis aan de Oude Rijn verhuurd aan de Drukkerij van de firma E.J. Brill. Alleen het poortje dat toegang gaf tot de meisjesafdeling staat er nog. De laatste kinderen verlieten het Weeshuis in 1961. Zij vertrokken naar de Lijsterhof aan de Rijnsburgerweg. In 1990 ruilden, na het vertrek van het Nationaal Natuurhistorisch Museum uit het Weeshuis, het Rijk en de gemeente Leiden het eigendom van het Pesthuis (van gemeente naar Rijk, nu Museum Naturalis) en het weeshuis (van Rijk naar gemeente). Het Weeshuis had geen vaste bestemming totdat het, na een restauratie door de Stichting Utopa, op 28 mei 2010 werd heropend.
Bron: (visit link)
Monument Number: 24895

Address of this Rijksmonument:
Hooglandse kerkgracht 15-17-19 2312 HS Leiden


Relevant Database Website: [Web Link]

Is This Rijksmonument open to the public ?: no

Rate your Waymark:

Visit Instructions:

The requirement for logging this Waymark will be at least, shoot and post one nice picture of the Waymarking point. We prefer two pictures, one of the Rijksmonument shield and one the building.

Don't use pictures from the internet, we look at that in the review.

Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Rijksmonumenten - Dutch National Monuments
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.