Voormalige Havezathe Westrup - Dwingeloo
Posted by: Groundspeak Premium Member dreamhummie
N 52° 50.163 E 006° 21.990
32U E 322612 N 5857282
Quick Description: Voormalige Havezathe Westrup aan de Entingheweg in Dwingeloo.
Location: Drenthe, Netherlands
Date Posted: 4/20/2015 5:47:56 AM
Waymark Code: WMNQM3
Published By: Groundspeak Premium Member Axel-F
Views: 0

Long Description:
Westrup was een havezate in de Drentse plaats Dwingeloo in het Dieverderdingspel.

Westrup kreeg in 1740 de status van havezate. Cornelis van Dongen tot de Oldengaerde had op 18 maart 1740 de havezate Westrup in Westdorp nabij Borger gekocht. Hij verzocht de Drentse landdag om het recht van havezate te verleggen op het door hem gekochte huis in Dwingeloo. Nadat dit werd toegestaan verhuisde de naam Westrup mee naar Dwingeloo. Vanaf 1740 stond het huis bekend onder de naam Westrup of Westdorp.

Het huis wisselde regelmatig van eigenaar en werd in 1920 verkocht aan de gemeente Dwingeloo. De gemeente bleef Westrup verhuren als notariswoning. De woning is diverse malen verbouwd en er werden kantoorruimtes bijgebouwd. In 1984 werd notaris Van Drooge de nieuwe eigenaar van Westrup. Deze liet het gebouw restaureren en liet de aangebouwde delen afbreken. Het gebouw werd teruggebracht naar het uiterlijk dat het in de 19e eeuw had. Voor het notariskantoor werd een nieuw pand naast Westrup neergezet.

Bron en meer info: (visit link)

Westrup was a manor in the Drenthe location Dwingeloo in Dieverderdingspel .

Westrup received in 1740 the status of manor. Cornelis van Dongen to Oldengaerde had on March 18, 1740 the manor Westrup West Village near Borger bought. He asked the Drenthe Diet to shift to the right of the manor house bought by him in Dwingeloo. Once this was granted the name Westrup moved along to Dwingeloo. From 1740 the house was known under the name Westrup or West Village.

The house regularly exchanged owner and was sold in 1920 to the municipality Dwingeloo. The congregation continued to rent Westrup as notary house. The house has been rebuilt several times and there were offices built. In 1984, Van Drooge notary became the new owner of Westrup. This did restore the building and tore down the adjoining parts. The building was restored to the appearance it had in the 19th century. The notary was a new building put down beside Westrup.

Google Translate from: (visit link)
Monument Number: 14231

Address of this Rijksmonument:
Entingheweg 20 7991 CC Dwingeloo


Relevant Database Website: [Web Link]

Is This Rijksmonument open to the public ?: no

Rate your Waymark:

Visit Instructions:

The requirement for logging this Waymark will be at least, shoot and post one nice picture of the Waymarking point. We prefer two pictures, one of the Rijksmonument shield and one the building.

Don't use pictures from the internet, we look at that in the review.

Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Rijksmonumenten - Dutch National Monuments
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
dreamhummie visited Voormalige Havezathe Westrup - Dwingeloo 4/21/2015 dreamhummie visited it