Prinses Irene Sluis - Wijk bij Duurstede - NL
Posted by: Groundspeak Premium Member Hi-Bye
N 51° 58.053 E 005° 19.192
31U E 659365 N 5759970
Quick Description: Princess Irene locks at Wijk bij Duurstede form the connection between the Amsterdam-Rhine Canal and the Lek and lie on the sea route between Amsterdam and Germany.
Location: Utrecht, Netherlands
Date Posted: 4/19/2015 8:57:56 AM
Waymark Code: WMNQEN
Published By: Groundspeak Premium Member dtrebilc
Views: 0

Long Description:

Prinses Irenesluizen
De Prinses Irenesluizen liggen in het AmsterdamRijnkanaal ter hoogte van Wijk bij Duurstede. De sluizen schutten schepen van het kanaal naar de rivier de Lek en andersom. Behalve het schutten van schepen is de sluis ook belangrijk voor de waterhuishouding. In tijden van zeer hoog water hebben de hefdeuren ook een waterkerende functie, zij fungeren dan in feite als dijk. De sluizen en het kanaal stammen uit 1952. Een tweede sluiskolk is in 1974 gebouwd. Breder dan de eerste en daarmee ook geschikt voor de vierbaksduwvaart.

Kenmerken van de sluis
De Prinses Irenesluis bestaat uit twee sluiskolken: sluis 1 en sluis 2. Sluis 1 is de oudste en deelbaar in twee secties, van ieder 175 x 18 meter. Door het delen gaat het schutten voor kleinere schepen sneller. Sluis 2 is een duwvaartsluis van 260x24 meter, schepen met vier duwbakken passen hier precies in. Voor de deuren hangen vangconstructies. Deze kunnen schepen die per ongeluk doorvaren opvangen, zodat de deur zelf onbeschadigd blijft. Beide sluiskolken hebben hefdeuren die op en neer bewegen. De machinekamers zijn bovenin de heftorens. Het gewicht van de hefdeuren wordt uitgebalanceerd door contragewichten. Elke deur heeft zes schuiven, waardoor het water geleidelijk in of uit de schutkolken stroomt.

Bediening en het Informatie Volg Systeem
De sluismeesters bedienen de Prinses Irenesluis vanuit de bedieningsruimte tussen de twee kolken in. Hierbij gebruiken ze het IVS90, het Informatie Volg Systeem. Schepen die op de grote wateren in Nederland varen, worden in dit systeem opgenomen. In het IVS90 staan behalve de naam, de hoeveelheid lading, aard van de lading, vertrek- en aankomstplaats, lengte, breedte, diepgang, aantal opvarenden en dergelijke. Schippers hoeven maar één keer hun gegevens door te geven, daarna zijn alle sluizen en verkeersposten op de hoogte. In geval van calamiteiten kan men direct nagaan of een schip gevaarlijke stoffen aan boord heeft. Er gebeuren gelukkig weinig ongelukken.

Renovaties
Op het sluizencomplex zijn al meerdere renovaties uitgevoerd, onder andere aan het bedieningsgebouw, de motoren, de verlichting en andere electra-voorzieningen en de hard- en software.

Inmiddels zijn de hefdeuren en vangconstructies van de duwvaartsluis vervangen door nieuwe. Dit is onderdeel van Groot Onderhoud langs het gehele Amsterdam-Rijnkanaal. De renovatie kon in 2006 niet worden afgerond, zoals wel de bedoeling was. De eerste hefdeur is verwijderd en vervangen door een nieuwe. Voorzien was dat de weggehaalde eerste deur in de zomer een grondige opknapbeurt zou krijgen en in het najaar de plek zou innemen van de tweede hefdeur. De weggehaalde deur bleek echter in slechtere staat te zijn dan oorspronkelijk gedacht. Dat betekent dat het uiteindelijk goedkoper is om een nieuwe deur te plaatsen, vooral omdat een nieuwe deur vervolgens langer mee kan gaan dan een opgeknapte. Omdat het bestellen van nieuw staal en het bouwen van een nieuwe deur meer tijd kost dan het opknappen van de oude deur, kan de tweede deur (aan de kant van de Lek) pas in de zomer van 2007 vervangen worden. Het vervangen van de eerste deur was een lastige operatie vanwege de enorme afmetingen en het gewicht. De deur weegt circa 280.000 kilo

Nadat de deur eruit gehaald was, werd een deel van de sluiskolk droog gezet. Dit om ook de sponningen en de geleiderails waar de deuren in op en neer bewegen te kunnen opknappen. Die zitten vast in het beton en het opknappen kan dus alleen ter plekke gebeuren. Daarna is de nieuwe deur erin gezet.

In de zomer van 2007 gebeurt hetzelfde met de tweede deur. Als alles af is treden er de komende 10 à 15 jaar naar verwachting geen stremmingen op wegens gebreken aan de deuren. Ook zijn de deuren weer helemaal op sterkte om hun waterkerende functie bij hoog water te vervullen.

Wist u dat… . 

  • Er per jaar ongeveer 38.000 schepen door de Prinses Irenesluis varen;
  • Al deze schepen bij elkaar ruim 60 miljoen ton goederen vervoeren;
  • Schepen er 15 a 20 minuten over doen om geschut te worden;
  • Het verval van het water gemiddeld 3,50 meter is;
  • De sluis 24 uur per dag en alle dagen van het jaar in bedrijf is;
  • De sluis uit 2 sluiskolken bestaat , waarvan de grootste geschikt is voor de duwvaart;
  • De hefdeur van de duwvaartsluis 280.000 kilo weegt;
  • Er in 2006 tijdens de deurrenovatie 23 pasgeboren zwaluwen in een opvangcentrum zijn grootgebracht
Waterway Name: Amsterdam-Rijnkanaal

Connected Points:
Kruising Amsterdam-Rijnkanaal en de Lek


Type: Lock

Date Opened: 4/19/1952

Elevation Difference (meters): 5.00

Site Status: Operational

Date Closed (if applicable): Not listed

Web Site: Not listed

Visit Instructions:
Logs marked as “visits” should be made after physically visiting the waymark location. Include a picture taken during the visit. Notes may be logged by individuals who have visited the web site or looked at the online information and would like to provide comments or feedback on the waymark.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Waterway Locks, Planes and Lifts
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.