Kostel Sv. Bartolomeje / Church of St. Bartholomew - Kyje (Prague )
Posted by: Groundspeak Premium Member Dorcadion Team
N 50° 05.866 E 014° 32.878
33U E 467670 N 5549599
Quick Description: Tribune church of St. Bartholomew (Kostel Sv. Bartolomeje), located in Prague's suburb district Kyje, is one of the most valuable Romanesque monuments of the Czech metropolitan region...
Location: Hlavní město Praha, Czechia
Date Posted: 4/17/2015 4:02:36 AM
Waymark Code: WMNQ4E
Published By: Groundspeak Premium Member Marine Biologist
Views: 5

Long Description:

The church of St. Bartholomew is the oldest preserved building in the city quarter Prague 14. This parish church, dedicated to one of Christ's apostles - to St. Bartholomew, is located in the place of ancient farming settlement called Keje, which was since long ago a property of Prague bishops...

St. Bartholomew is a classical example of early medieveal fortress-type tribune church. The church is a single-aisle Romanesque structure built from sandstone ashlars with square choir, rectangular aisle, tribune in massive prismatic western tower (wide as church's body) with system of stairs and corridors. The church was probably founded by 20th Bishop of Prague, Jan II (1226-1236).


Kostel svatého Bartolomeje v Kyjích je farní kostel kyjské farnosti v Praze, v mestské cásti Praha 14, s dochovanými stredovekými freskami zpodobnujícími tri z pražských biskupu. Od roku 1958 je chránen jako kulturní památka Ceské republiky. V roce 1781 byl na fresce v presbytári kostela nalezen nápis sdelující, že "tento kostel založil pražský biskup Jan". S nejvetší pravdepodobností, s ohledem na pozdne románskou formu kostela, je jím Jan II., který úradoval v letech 1226 až 1236. První dochovanou zmínkou o kostele je však až listina biskupa Jana IV. z Dražic z 20. cervence 1306.

Není známo, kdy byl kostel zasvecen sv. Bartolomeji. Kostel pritom prošel nejméne dvema vysveceními.

Kostel byl postaven v románském slohu z pískovcových kvádru jako tzv. tribunový kostel, tzn. vnitrní prostory byly rozdelené na prostor pro lid a vyvýšenou tribunu pro panstvo, resp. vlastníka dvorce, k nemuž kostel patril. Tribuna mela puvodne i vlastní vstup. Stavba fungovala patrne i jako útocište pevnostního rázu, proto je kostel vybaven silnými zdmi s úzkými chodbami v síle zdi. Dríve mela vež za tímto úcelem nejspíš i krytý drevený ochoz. V období 1570–1743 byla správa kostela v Kyjích sverena farári novomestského kostela sv. Jindricha. Behem 15. a 16. století zpustly okolní stavby, s nimiž kostel puvodne tvoril jeden celek, a bylo nutné vybudovat sakristii. Pristavena byla na severní strane lodi. V souvislosti s obnovením fary v roce 1743 následovaly stavební úpravy, byla zazdena stredoveká okna a proražena nová v podélných zdech (1758). Kazatelna se roku 1856 presunula z jižní na severní stranu lodi kostela. V roce 1859 bylo nejvyšší, drevené patro veže upraveno do soucasné podoby. V letech 1973–89 probehla oprava budovy,[2] v roce 1984 byla dokoncena oprava románských oken. V letech 1987–91 probehla oprava interiéru.

[Czech Wikipedia]

Wikipedia Url: [Web Link]

Visit Instructions:
To post a visit log to this waymark you need to visit and write about the actual physical location. Any pictures you take at the location would be great, as well.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Wikipedia Entries
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.