Ladislav Pesek - Brno, Czech Republic
Posted by: Groundspeak Premium Member Olii05
N 49° 12.174 E 016° 35.892
33U E 616418 N 5451240
Quick Description: CZ: rodný dum Ladislava Peška // EN: Childhood Home of Ladislav Pešek
Location: Jihomoravský kraj, Czechia
Date Posted: 3/18/2015 9:43:59 AM
Waymark Code: WMNHEQ
Published By: Groundspeak Premium Member Queens Blessing
Views: 11

Long Description:
CZ:
Ladislav Pešek se narodil 4. ríjna 1906.
Byl synem herce Ladislava Pecha a herecky Emy Pechové, roz. Peškové. Jeho sestrou byla herecka Marie Waltrová. Studoval na reálném gymnáziu, obchodní živnostenské škole a pozdeji na Konzervatori v Brne (1922–1927). Behem studia mel možnost krátkodobého pusobení jako stipendista v divadelní škole Maxe Reinhardta v Berlíne.
Tehdy prijal jako pseudonym matcino dívcí jméno.
Po škole nastoupil roku 1927 ve Státním divadle v Brne. Byl pozván K.H.Hilarem k hostování v Národním divadle v Praze dvakrát v letech 1928 a 1929. Následne se stal clenem cinohry ND, kterým zustal až do svého odchodu do duchodu 31.7.1976. Na scéne ND vytvoril více než 300 rolí.
V letech 1943 až 1947 byl profesorem dramatického oddelení Konzervatore v Praze. V období 1947 až 1950 pusobil jako profesor na DAMU.
Behem svého života úcinkoval v nekolika desítkách ceských filmu. Pred kamerou debutoval v roce 1931 v roli Pepiho Kulíka ve snímku Milácek pluku, naposledy se objevil ve snímku O sláve a tráve (1984). Mezi jeho nejvýznamnejší role však patrí bezesporu Áda Curil ve snímku Škola základ života (1938), Vojtech Kulík z Ceste do hlubin študákovy duše (1939) ci muzikant v pohádce Obušku, z pytle ven! z roku 1955.
Úcinkoval casto také v rozhlase a v televizních inscenacích. Dne 11. prosince 2007 byla jeho jménem nazvána jedna z ulic brnenské mestské cásti Královo Pole.
Je pochován na Vyšehradském hrbitove v Praze.

EN:
Ladislav Pesek was born on October 4 1906th
He was the son of actor Ladislav Pecha and actress Emy Pechová, roz. Peškové. His sister was actress Marie Waltrová. He studied at the grammar school, business school, trade, and later at the Conservatory in Brno (1922-1927). During his studies he had the opportunity to short-term effects on a scholarship in drama school Max Reinhardt in Berlin.
Then took a pseudonym mother's maiden name.
After school he joined in 1927 at the State Theatre in Brno. He was invited to host KHHilarem at the National Theatre in Prague twice in 1928 and 1929. He then became a member of the National Theatre Drama, which he remained until his retirement July 31, 1976. On stage ND has created more than 300 roles.
From 1943 to 1947 he was professor of drama department of the Prague Conservatory. In the period 1947-1950 he worked as a professor at the Academy of Performing Arts.
During his lifetime, he has performed in dozens of Czech films. Before the camera debuted in 1931 in the role of Pepi Kulík in the film Valentine Regiment, recently appeared in the film about fame and grass (1984). Among his most important role, however, is undoubtedly Ada Curil in the film School Basis of Life (1938), Vojtech Kulík from Cesta do hlubin študákovy duše (1939) or musician in a fairy tale Obušku, z pytle ven! from the year 1955.
He has appeared frequently on radio and television productions. On 11 December 2007 his name was called one of the streets of the city of Brno Kralovo-Pole.
He is buried at the Vyšehrad cemetery in Prague.

Source/Zdroj: (visit link)
Name of Famous Person: Ladislav Pešek

Physical Address: Sokolska, Brno

What is this person famous for?:
was a famous Czech actor


Website verifying legitimacy of site: [Web Link]

Personal Experience:
The plaque is in Brno, Sokolska Street.


Additional Website verifying Site legitimacy: Not listed

Other information about area: Not listed

Visit Instructions:
New logs must include information regarding the waymark. This can include photos, information about tours or even the confirmation that the waymark is still in existence.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Childhood Homes
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.