Kostel sv. Bartolomeje - Hodejice, Czech Republic
Posted by: Groundspeak Premium Member Olii05
N 49° 08.408 E 016° 54.763
33U E 639504 N 5444794
Quick Description: CZ: Kostel sv. Bartolomeje // EN: Church of St. Bartolomej
Location: Jihomoravský kraj, Czechia
Date Posted: 3/11/2015 11:22:17 AM
Waymark Code: WMNGBY
Published By: Groundspeak Premium Member Dorcadion Team
Views: 12

Long Description:
CZ:
Kostel sv. Bartolomeje v Hodejicích

Postaven u hrbitova v letech 1882-84 stavitelem Cackou z Lulce. V 70. letech rozšíren P. Fr. Cahou a farníky o dve pole a presbytár. V roce 2000 nové lavice, 2002 opravena fasáda, nový krov a medený plech veže, nová krytina, upraven interiér (dlažba presbytáre, elektro, zpovednice, výmalba).

Plán oprav: predsínka sakristie, omítky ve veži, vodovod.
Patrocinium: 24. srpna

Zasvecení: Sv. Bartolomej, apoštol, patron horníku, rezníku, kniharu, krejcích, vinaru, pekaru, obuvníku, proti nervovým chorobám a kožním nemocem. * v Káne Galilejské v I. stol., jméno Bartolomej (tj. syn Tolmaiuv) uvádejí pouze synoptická evangelia a Skutky apoštolu. S nejvetší pravdepodobností je totožný s Ježíšovým ucedníkem Natanaelem. Podle Eusebia hlásal evangelium v Indii a Arménii, kde také podstoupil mucednickou smrt, když z neho zaživa sedreli kuži. Jeho ostatky se dostaly v 9. století do jihoitalského Beneventa a do Ríma.

EN:
Church of St. Bartolomej Hodejice

Built at the cemetery in the years 1882-1884 from the builder cack Lulec. In the 70s extended Fr. Cahou and parishioners of the two fields and the presbytery. In 2000, new benches 2002 repaired facade, new roof and copper plate towers, new tile, modified interior (tiles presbytery, electro, confessional, painting).

The plan of correction: vestry hall, plaster tower, water.
Patrocinium: August 24

Initiation: St. Bartholomew, Apostle, patron of miners, butchers, bookbinders, tailors, vintners, bakers, shoemakers, against neural diseases and skin diseases. * In Cana of Galilee in the first century AD., The name Bartholomew (ie. The son Tolmaiuv) reported only Synoptic Gospels and the Acts of the Apostles. Most likely is the same as Jesus' disciple Nathanael. According to Eusebius preached the Gospel in India and Armenia, where he underwent martyrdom, though of him alive were raw skin. His remains came in the 9th century to the southern Italian Benevento to Rome.

Source/Zdroj: (visit link)
Type of Church: Church

Status of Building: Actively in use for worship

Date of building construction: 1/1/1882

Diocese: Slavkovské farnosti

Address/Location:
Hodějice, Czech Republic


Relvant Web Site: [Web Link]

Date of organization: Not listed

Dominant Architectural Style: Not listed

Associated Shrines, Art, etc.: Not listed

Archdiocese: Not listed

Visit Instructions:
To log a visit to this waymark, you must post at least one original photo of the site, give the date and a brief description of your visit.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Roman Catholic Churches
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.