Kaple sv. Jirí - Svitavy, Czech Republic
Posted by: Groundspeak Premium Member puczmeloun
N 49° 45.482 E 016° 28.662
33U E 606431 N 5512775
Quick Description: Kaple svitavské farnosti Pravoslavné církve v ceských zemích a na Slovensku.
Location: Pardubický kraj, Czechia
Date Posted: 3/5/2015 3:52:37 PM
Waymark Code: WMNFFG
Published By: Groundspeak Premium Member Dorcadion Team
Views: 14

Long Description:
Kaple svitavské farnosti Pravoslavné církve v ceských zemích a na Slovensku.

Zasvecena sv. Jirí, mucedníku z r. 303, z období velkého diokleciánova pronásledování krestanu, který je uctíván jako ochránce utiskovaných a nespravedlive pronásledovaných.

Stavba byla zahájena na podzim roku 2008 a doposud trvá; je financována ze sbírek a daru verících.

Kaple bude sloužit pravoslavným verícím svitavského okresu jako duchovní a komunitní centrum.

Zdroj: (visit link)
Type of Orthodox Church: Eastern

Type of Building: Church

Status of Building: Actively in use for worship

Date of organization: 1/1/2008

Date of building construction: 1/1/2015

Associated Icons, Reliefs, art, etc.: sv. Jiří

Diocese:

Address:
Nádražní
Svitavy, Czech Republic


Relevant Website: [Web Link]

Archdiocese: Not listed

Visit Instructions:
To log a visit to this waymark, you must post at least one original photo (from a different angle than the original waymark) of the site, give the date and a brief description of your visit, including your impressions of the architectural details that make your waymark submission special.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Orthodox Churches
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.