Borgelinkmolen - Denekamp (NL)
Posted by: Groundspeak Premium Member Axel-F
N 52° 22.928 E 007° 00.002
32U E 363880 N 5805423
Quick Description: One of the two windmills in Denekamp, The Netherlands.
Location: Overijssel, Netherlands
Date Posted: 2/28/2015 6:49:40 AM
Waymark Code: WMNEHD
Published By: Groundspeak Premium Member montythemule
Views: 0

Long Description:
De molen werd in 1818 door Lambert Brandehof en Albert Keizer, resp. landbouwer en winkelier, gebouwd. Hoewel hen reeds bij Koninklijk Besluit van 24 november 1816 toestemming voor de bouw was verleend, werd de realisering enkele jaren vertraagd omdat de toenmalige eigenaar van het Singraven, Mark Anton markies de Thouars, tegen de bouw bezwaar had gemaakt. De tekst van de gedenksteen, die geplaatst is in de romp van de molen, herinnert aan de toen gevoerde strijd.

Nadat de molen in 1846 door brand vrijwel geheel was verwoest, werd er enkele jaren daarna een tweede molen gebouwd. In 1853 ging deze molen in eigendom over aan Johannes Theunis Roessingh Udink, de toenmalige eigenaar van het Singraven. Deze was ook de eigenaar van de watermolens van het Singraven en hij verpachtte zijn molenbezit aan de broers Gerrit en Herman Borgelink uit Gildehaus.
In 1870 kocht Herman Borgelink de molen en vervolgens bleef zijn familie tot 1992 eigenaar.

Door vérgaande industrialisatie braken er in de twintigste eeuw slechte tijden voor de korenmolens aan en hoewel er in 1926 nog aan de molen een motorhuis werd gebouwd, om zo minder afhankelijk te zijn van de wind, kwam er toch een proces van onttakeling op gang.
In 1927 werden roeden, kap en stelling verwijderd; de molenromp werd voorzien van silo's voor de veevoederhandel van de familie Borgelink. Een positief punt hierbij: het achtkant werd goed bijgehouden. Zo kreeg in 1957 de bovenbouw geheel nieuw riet.

De molen is in 1992 door de laatste particuliere eigenaar, ook een Herman Borgelink, voor een symbolisch bedrag aan de Molenstichting Lattrop–Tilligte verkocht, waarbij tevens de naam van de molen werd gewijzigd in "Borgelinkmolen".

In het late najaar van 1996 startte molenmaker Wintels met de restauratiewerkzaamheden. Binnen volgde de totale uitsloop: alle ingebouwde silo's werden verwijderd, de verroeste aandrijfmotoren als schroot verkocht en ook het machinehuisje verdween.
Eind 1997 werd het oude riet van de molen gehaald waarnede romp opnieuw werd gedekt en ook van het jaartal '1998' voorzien. Ook werden in dat jaar de slechte legeringsbalken vervangen door nieuwe en een nieuwe stelling aangebracht. Dit was de eerste fase van de restauratie en toen was het geld even op.

De tweede fase begon ruim twee jaar later. De kap werd in december vlak voor de kerst geplaatst en in het voorjaar van 2002 werden de korte en lange schoren alsmede de staartbalk gemonteerd. Op 27 juni volgde de bovenas en aansluitend op 28 juni de roeden, waarmee de rehabilitatie van deze molen een feit was.

Sindsdien is de molen regelmatig draaiend te zien waarbij ook wordt gemalen.
Source and more onformation in Dutch:
(visit link)

The mill is open to public:
1 april - 31 okt zaterdag 10.00 - 13.00 uur
1 november - 31 maart zaterdag 10.00 - 12.00 uur
Date of Manufacture: 1/2/1818

Purpose: Milling

Open to the public: yes

Is This Windmill Functional?: Yes!

Windmill Farm: no

Cost: 0.00 (listed in local currency)

Museum on Site: Not Listed

Visit Instructions:
When logging a VISIT to a windmill that has been Waymarked, please take a a photograph of the Windmill and provide a summary of your visit. In this way we can track changes to the mills over the years
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Windmills
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.