Torres de Cereixo - Vimianzo, Spain
Posted by: Groundspeak Premium Member razalas
N 43° 07.928 W 009° 07.633
29T E 489652 N 4775495
Quick Description: The building is part of an ancient castle of the fifteenth century that the two towers are maintained and was transformed into a palace in the seventeenth century by the house of Altamira resulting in the appearance it has today.
Location: Galicia, Spain
Date Posted: 12/9/2014 7:08:22 AM
Waymark Code: WMN1VP
Published By: Groundspeak Regular Member coisos
Views: 1

Long Description:
[ES]
El edificio forma parte de un antiguo castillo de siglo XV del que se conserban las dos torres almenadas y fue transformado en palacio en el siglo XVII por la casa de Altamira dando como resultado el aspecto que tiene actualmente.


"En Cereixo, vila medieval pertencente ó concello de Vimianzo, podemos ollar todo un conxunto monumental ao redor das torres. Estas torres do século XVI, flanquean o corpo do edificio no que se abre unha porta, de arco semicircular, no que hai un gran escudo ovoidal rodeado de dezaoito bandeiras floriseladas. O escudo está coroado e timbrado coa M dos Montenegro. Entre os oito cuarteis pódense ver os blasóns dos Bermúdez, os dos Castro de Lemos, as faixas horizontais dos Soutomaior, as aspas e o Ave maría dos Mendoza, as follas de figueira dos Figueroa e a banda engolada en dúas cabezas de dragón dos Andrade.

Noutros 3 escudos empotrados no lateral do edificio, distínguense os emblemas dos máis antigos posuidores das torres. Entre eles vemos a cabeza de lobo dos Moscoso, as mans de Carantoña, o piñeiro dos Caamaño e a torre de Guisamonte.

Chegando as portas das torres, ademáis de admirar todo o seu entorno, atopámonos cun carballo milenario, un carballo que cobre toda a praza coa súa arboladura xigastesca, pois para abrazar o seu tronco fan falla catro persoas, outro gran monumento a protexer e a disfrutar."
From: (visit link)

"Encravado sobre a Ría domina o núcleo urbano de Cereixo. Está sobre unha pequena península con ponte de acceso.
De aspecto militar, dúas torres ameadas con corpo central uníndoas; os muros de cadeirado. Na fachada principal escudo blasonado. Forma un conxunto de grandes dimensións.
Foron levantadas no século XVII, como símbolo dos poderes nobiliarios que exerceron xurisdición nestas terras. Sobre o arco de entrada, distinguiremos os escudos dos Montenegro (un "M" facilmente identificable), os Bermúdez (cuadrículas ou casas), os Castro de Lemos (seis formas circulares ou roeis), os Soutomaior (bandas horizontais), os Mendoza (aspas e a imaxe do Ave María), os Figueroa (follas de figueira) e os Andrade (dúas cabezas de dragón). No muro lateral vemos os emblemas dos Moscoso (unha cabeza de lobo), os Carantoña (unhas mans), os Caamaño (un piñeiro) e os Guisamonde (unha torre)."
From: (visit link)
[EN]
The building is part of an ancient castle of the fifteenth century that the two towers are maintained and was transformed into a palace in the seventeenth century by the house of Altamira resulting in the appearance it has today.

"Wedged on the estuary dominates the town of Cereixo. It is on a small peninsula with access bridge.
From the military aspect, two towers with battlements central body joining them; the walls of masonry. The main façade emblazoned shield. Form a set of large dimensions.
They were raised in the seventeenth century, as a symbol of nobility that powers exercised jurisdiction in these lands."
Trnalated from: (visit link)
Bien:: Castillo. Torres de Cereixo

Comunidad Autónoma:: C.A. Galicia

Provincia:: Coruña / A Coruña

Municipio:: Vimianzo

Categoría:: Monumento

Website with information about the BIC:: [Web Link]

Visit Instructions:
Please provide at least a photo you have taken during your visit, and please write a little about your visit.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Spanish Heritage
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.