Dub zimní - Jinacovice, Czech Republic
Posted by: Groundspeak Premium Member Olii05
N 49° 16.313 E 016° 31.616
33U E 611072 N 5458801
Quick Description: CZ: "Pamatny strom" Dub zimní // EN: "Memorial tree" Dub zimní
Location: Jihomoravský kraj, Czechia
Date Posted: 11/11/2014 10:08:40 AM
Waymark Code: WMMVWB
Published By: Groundspeak Premium Member Dorcadion Team
Views: 15

Long Description:
CZ:
Dub zimní dosahuje výšky 20 až 40 metru a má vejcitou štíhlou korunu, která je méne rozvetvená než koruna dubu letního. Letorosty lysé, tmave olivove zelené, lenticely rídké, drobné. Pupeny vejcovité, až 8 mm dlouhé. Listy zretelne rapíkaté; cepel vetšinou široce obvejcitá, nejširší v horní polovine, až 16 cm dlouhá a 10 cm široká, na bázi klínovitá, ridceji zaokrouhlená, nahore široce zaokrouhlená, perenolalocná až perenodílná s 5–8 (–10) páry laloku, v horní cásti cepele s laloky mnohem melcími, tuhá, pomerne tenká, na líci lysá a slabe lesklá, na rubu svetlejší, drobnými 2–3 ramennými chlupy pýritá; bocních žilek 6–9 (–11) páru, žilky tretího rádu jen slabe patrné; rapík lysý, 12–30 mm dlouhý. Plody v paždí listu po (1–) 3 (–5), zpravidla prisedlé, zrídka na stopkách do 1,5 cm dlouhých, cíška tenkostenná, 6–12 cm vysoká, 8–14 široká, šupiny drobné, vejcite kopinaté, huste pýrité, ploché nebo jen slabe vyklenuté, nikdy hrbate ztlustlé; žaludy podlouhlé vejcovité, 14–25 mm dlouhé, 8–14 mm v prumeru, casto klící už na strome (Koblížek 1990). Žaludy jsou prisedlé k vetvím. Jeho lidový název je drnák.

EN:
Sessile oak reaches a height of 20-40 meters and has a slim egg-shaped crown that is less branched than oak crown. The shoots glabrous, dark olive green, sparse lenticels, small. Buds ovoid, up to 8 mm long. Leaves distinctly petiolate; blade usually broadly obovate, broadest in the upper half, to 16 cm long and 10 cm wide, based on wedge-shaped, rarely rounded, broadly rounded at the top, perenolalocná to perenodílná with 5-8 (-10) pairs of lobes, the upper part of the blade with lobes much shallower, stiff, relatively thin, bald on the obverse and slightly shiny, lighter beneath, 2-3 small boom hairs pubescent; lateral veins 6-9 (-11) pairs, veins third order only faintly visible; petiole glabrous, 12-30 mm long. Fruits in the axils of leaves after (1-) 3 (-5), usually sessile, rarely on the stems up to 1.5 cm long, thin cupule 6-12 cm high, 8-14 broad scales small, ovate-lanceolate, densely pubescent flat or slightly arched, never humped thickened; acorns elongated ovoid, 14-25 mm long, 8-14 mm in diameter, often germinate already on the tree (Koblížek 1990). Acorns are sessile on the branches. Its popular name is drnák.

Source/Zdroj: (visit link)
Genus/Species: Quercus petraea

Height: 130

Girth: 18

Method of obtaining height: Reliable source

Method of obtaining girth: Reliable source

Location type: Other public property

Age: 170

Website reference: [Web Link]

Historical significance: Not listed

Planter: Not listed

Parking coordinates: Not Listed

Walk time: Not Listed

Photograpy coordinates: Not Listed

Visit Instructions:
A closeup picture of your GPS receiver in your hand, with the tree in the background, is required. If the tree is on private property, this closeup photograph with the tree in the background may be taken from the nearest public vantage point without actually going to the tree.
The required photograph does not need to show the entire tree, but the individual tree must be recognizable.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Exceptional Trees
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.