K -63-09556 Højdefikspunkt
Posted by: Groundspeak Premium Member ninasger
N 56° 09.004 E 010° 11.762
32V E 574302 N 6223425
Quick Description: Plade ved Christen Købkes Gade 25
Location: Denmark
Date Posted: 10/6/2014 7:06:04 AM
Waymark Code: WMMM1G
Published By: Groundspeak Premium Member llavids
Views: 3

Long Description:
Afmærkning
Plade mærket A.K.
0.60 m over terræn.

Christen Købkes Gade 25.
Hjørnet af Sonnesgade.
Beboelsesejendom.
Punkt i SV. facade.
0.80 m fra S. hjørne.
0.43 m over sokkel.
0.60 m over terræn.
Beskrivelse udfærdiget 2007

Link: (visit link)
Fixpoint type: Andet / Other

Altitude / Højde: 0.60 m over terræn

Year/År: 1997

Visit Instructions:
English:
To log a visit of waymark in this category, you have to post a photo where the point and eventually your GPS is visible. Also you have to post the coordinates and the height, you see on your GPS.

 

Dansk:
For at logge et besøg på et waymark i denne kategori, skal du poste et foto, hvor fixpunktet og gerne din GPS er synlig. I loggen skal du skrive koordinater og højdeaflæsning fra din GPS.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Danish Benchmarks
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.