Filiální kostelík Všech svatých - Boskovice, Czech Republic
Posted by: Groundspeak Premium Member puczmeloun
N 49° 29.457 E 016° 39.777
33U E 620429 N 5483363
Quick Description: Filiální kostelík Všech svatých / The All Saints’ Church
Location: Jihomoravský kraj, Czechia
Date Posted: 9/15/2014 3:33:56 PM
Waymark Code: WMMG4B
Published By: Groundspeak Premium Member Dorcadion Team
Views: 18

Long Description:
CS:
Filiální kostelík Všech svatých, Boskovice

První písemný doklad o kostelu je v nejstarší mestské knize z roku 1505. Je neznámého data založení, na archaickém základe a není proto vylouceno, že jeho obvodové zdi a knežište ukrývají jádro rane stredoveké stavby. Byl casto prestavován a opravován (1596, 1567, 1718,1977), po roce 1838 byla jeho lod prodloužena témer na dvojnásobek puvodní délky.

Je to jednoduchá jednolodní plochostropá gotická stavba, v sakristii, která je nejstarší cástí kostela, je dochováno jedno pole jednoduché krížové žebrové klenby, svorníky zdobily erby rodu Zástrizlovcu, namalované však pravdepodobne až v 19. století. V severní zdi se nachází pozdne gotický kamenný sedlový portálek protínajícími se pruty, který vede do sakristie. Knežište se otvírá do lodi masivním zaklenutým vítezným obloukem. Puvodní vstup v ose jižní zdi má kamenný lomený záklenek. Rane barokní oltár byl vyzdoben obrazem namalovaným boskovickým malírem Jirím Františkem Trískou-Jurným r. 1664 (nyní v úschove na farním úrade). Sedlová strecha je prolomena lucernou se zvonkem. Kovaná renesancní kazatelna z roku 1626 sem byla prenesena z farního kostela sv. Jakuba staršího r. 1845. Kostel roku 1916 vyhorel, o nový kur byl doplnen r. 1947. Kolem kostelíka byl prastarý hrbitov, pohrbívalo se zde od roku 1786 do doku 1948. Nekteré náhrobní kameny se nacházejí i v dlažbe kostela.

V roce 1998 byly dokonceny parkové úpravy starého hrbitova a nyní návštevníky zde ceká príjemné posezení.

Zdroj: (visit link)

EN:
The All Saints’ Church is one of the oldest structures in the town. It was built in the 15th century and it has its own protected zone. It is a simple gothic building with a flat-ceiling nave. It probably stands on Romanesque foundations and has been reconstructed many times. The church was renewed around 1567, allegedly by the cloth guild. There are two altars in the church. The gothic vaulted choir has the emblem of the Zástrizle family in the bolt. The main bolt is baroque with a Mannerism painting of the all saints by Jirí František Tríska, a folk artist from Boskovice (at present deposited at the parish office) from 1664. The most precious relic of the church interior is the forged renaissance pulpit from 1626. It used to have an inscription: "I, Sylvestr Fiota Clavenu, have had this pulpit built to honour and praise Lord and to spread His word." Originally, the pulpit was at St. Jacob’s Church at the Boskovice square and it was transferred here after a stone pulpit was built in St. Jacob’s Church in 1840s. There was an ancient cemetery around the church that was used before the cemetery at St. Jacob’s Church where noblemen and officers were buried. However, the cemetery was transferred here in 1786 and since then it was used until 1948, i.e. for 162 years.

In 1998 the park arrangements around the old cemetery were finished and there is a nice sitting area waiting for you there.

Source: (visit link)
Type of Church: Church

Status of Building: Restored building not in use

Date of organization: 1/1/1505

Date of building construction: 1/1/1505

Diocese: Brněnská

Address/Location:
Filiální kostelík Všech svatých
Boskovice, Czech Republic


Relvant Web Site: [Web Link]

Dominant Architectural Style: Not listed

Associated Shrines, Art, etc.: Not listed

Archdiocese: Not listed

Visit Instructions:
To log a visit to this waymark, you must post at least one original photo of the site, give the date and a brief description of your visit.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Roman Catholic Churches
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
Olii05 visited Filiální kostelík Všech svatých - Boskovice, Czech Republic 4/11/2015 Olii05 visited it
SherilynBrno visited Filiální kostelík Všech svatých - Boskovice, Czech Republic 4/11/2015 SherilynBrno visited it

View all visits/logs