Mydlárovský dum / Mydlárovský House - Chrudim, Czech Republic
Posted by: Groundspeak Premium Member puczmeloun
N 49° 57.035 E 015° 47.714
33U E 557049 N 5533439
Quick Description: Mydlárovský dum / Mydlárovský House
Location: Pardubický kraj, Czechia
Date Posted: 9/8/2014 4:19:32 AM
Waymark Code: WMME8F
Published By: Groundspeak Premium Member Dorcadion Team
Views: 19

Long Description:
Mydlárovský dum...
...je nepochybne nejvýznamnejší stavbou obcanského domu ve meste, charakteristický jak svým vzhledem z ulice tak i svou "hvezdárnou" charakterizující mesto z dálky.
Jeho stavebníkem byl bohatý chrudimský mydlár a svícník Matej Mydlár, který se po r. 1550 oženil s Lidmilou Krocínovou z Vysokého Mýta. Stál v opozici proti tehdejší mestské správe a byl proto spolu s dalšími r. 1568 trestán podkomorským úradem. Je však pouhou povestí, že z tohoto duvodu zatrpkl a trávil cas astronomickým pozorováním a studiem.
11. ledna roku 1571 dum koupil a zacal s jeho prestavbou, kterou dokoncil približne r. 1576. Prežil odsouzení a popravu své dcery Doroty Vanurky a zemrel nekdy pred koncem 1. pololetí r. 1590.
Mydlárovský dum - jižní strana
Dum je trípatrový a má ve svém ulicním prucelí ve dvou patrech logii o peti obloucích, zábradlí galerie v prvním poschodí má bohatou figurální výzdobu. Stojící figury predstavují - zleva do prava - symboly pro zbožnost, spravedlnost, opatrnost a sílu. Ležící figury predstavují mír, válku, lásku, poctivost a moc. Dobre citelný je nápis:
"Buh láska jest, kdo prebývá v lásce, v Bohu prebývá a Buh v nem. L.P. 1576" s monogramem stavebníkova jména MM.
Sloupová logie je vysazena na kamenných nosnících, jež jsou ozdobeny hlavou šaška v kapuci s rolnickami, zdobením býka, jelena a nekolika ružemi s monogramem IHS (Jesus hominum Salvator - Ježíš lidí Spasitel).
Tretí patro ulicní fronty tvorí nyní drevená pavlac.
Zadní fronta domu po jeho statickém zabezpecení v r. 1952 má dve otevrené galerie a je nápadná válcovou štíhlou veží podoby minaretu (hvezdárna), spojenou s nižší veží šestibokého pudorysu.
Puvodní schodište bylo po dukladné oprave celé stavby r. 1952 rekonstruováno a v dome byla umístena expozice Muzea loutkárských kultur.

Zdroj: (visit link)

The Mydlárovský House
This house is to be found right next to the square at the top of Bretislavova Street and is one of the most prominent buildings in Chrudim. It was given its Renaissance appearance in 1573 - 1577 by a weatlhy citizen named Matej Mydlár. The building now houses a unique museum of puppets. The attention of every visitor will certainly be arrested straight away by the reliefs on the facade illustrating piety, justice, thrift, strength, peace, war, love, watchfulness and power, as well as by the tower in the form of a minaret.
Date of origin:: 1573 - 1577

Architect(s): unknown

Style: Late Renaissance (ca. 1580–1620)

Web site of the object (if exists): [Web Link]

Type of building (structure): Town-house

Address:
Břetislavova Street No. 74/I


Visit Instructions:
Logging requirements: Please upload your own personal photo of the building. You or your GPS can be in the picture, but it’s not a requirement.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Renaissance Architecture
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.