G.S. (105-05-00002) - Himmelbjerget, Silkeborg, Denmark
Posted by: Groundspeak Premium Member SnowBoat
N 56° 06.295 E 009° 41.140
32V E 542646 N 6217968
Quick Description: Postament Himmelbjerget
Location: Denmark
Date Posted: 5/29/2014 11:14:27 AM
Waymark Code: WMKTQ8
Published By: Groundspeak Premium Member kallehaugerne
Views: 3

Long Description:

Postament på Himmelbjerget.

Himmelbjergets top rejser sig 147 m over havets overflade.
Det skyldtes først og fremmest digterpræsten St. St. Blicher, at Himmelbjerget blev kendt.
Man fortæller, at nogle studenter en sommerdag i 1838 på en fodtur kom op på bjerget
og blev så begejstrede over naturskønheden, der mødte dem, at de skrev til Blicher
og foreslog ham at lave et folkemøde på Himmelbjerget. Blicher gik med begejstring med på ideen
og samlede ved sine folkemøder, hvoraf det første blev holdt l. august 1839, tusinder af mennesker. Himmelbjerget INFO

GS-punkterne etableres under af Generalstabens topografiske Afdeling, der var en Dansk kort myndighed under Generalstablen. Der forsynede militær og andre civile myndigheder med Topografisk kortdata. Generalstabens topografiske Afdeling (GS) blev stiftet i 1842, Afdeling stod for detailmålingen, der dannede grundlaget for den egentlige kortproduktion indtil 1928 hvor den blev slået sammen med Den Danske Gradmaaling(GM) og blev til Geodætisk Institut (GI). GS-punkter kan være afmærket med et postament, som vist på her. Et postament er en granitblok, der er kvadratisk og måler 34*34cm og er ca. 1 m høj. Under terræn er postamentet støbt ned i 1 kubikmeter beton. Dette er gjort for at sikre, at punktet ikke flytter sig pga. frost og andre bevægelser i jorden. I stedet for en granitblok kan et postament være muret op med mursten.

ENG.
Pic. 1
That Himmelbjerget became a well-known place is first and foremost due to the Danish poet
St. St. Blicher. The story goes that one summer day in 1838 some students,
who were on a walking tour, climbed the hill and became so enthusiastic
over the scenic beauty of the place that they wrote to St. St. Blicher
suggesting that he should hold a popular meeting at Himmelbjerget.
Blicher accepted the idea with enthusiasm and gathered thousands of people
at his meetings, of which the first one was held on August 1, 1839.
Pic. 2
GS points established under the General Staff topographic Department
there was a Danish map authority under General stack. The supplied
military and other civilian authorities Topographic map data.
General Staff topographic Department (GS) was founded in 1842,
Department was responsible for retail measurement that formed the basis
for the actual maps production until 1928 when it was
merged with the Danish Gradmaaling (GM)
and became Geodetic Institute (GI).
Pic. 3
Many GS-points are marked with a postament, as shown here.
A postament is a granite block that is square and measures 34 * 34cm
and is approx. 1 m high. Under the terrain is postamentet cast into the
1 cubic meter of concrete. This is done to ensure that the point
does not move due to frost and other movements in the soil.
Instead of a granite block, a postament can be made by bricks.

Fixpoint type: Postament / Stone

Altitude / Højde: 147.3 m

Year/År: 1874

Visit Instructions:
English:
To log a visit of waymark in this category, you have to post a photo where the point and eventually your GPS is visible. Also you have to post the coordinates and the height, you see on your GPS.

 

Dansk:
For at logge et besøg på et waymark i denne kategori, skal du poste et foto, hvor fixpunktet og gerne din GPS er synlig. I loggen skal du skrive koordinater og højdeaflæsning fra din GPS.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Danish Benchmarks
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log  
SnowBoat visited G.S. (105-05-00002) - Himmelbjerget, Silkeborg, Denmark 5/18/2014 SnowBoat visited it