Divadlo Polarka - Brno, Czech Republic
Posted by: Groundspeak Premium Member puczmeloun
N 49° 12.490 E 016° 35.875
33U E 616385 N 5451826
Quick Description: Divadlo Polárka v Brne
Location: Jihomoravský kraj, Czechia
Date Posted: 5/3/2014 6:02:53 AM
Waymark Code: WMKMM7
Published By: Groundspeak Premium Member silverquill
Views: 19

Long Description:
CS:
Divadlo Polárka je profesionální brnenské detské divadlo, které vzniklo v roce 1999.

Amatérskými predchudci této scény byli nejprve soubor Loutkového divadla Sokol Brno I, založený již v roce 1930 a posléze divadlo Jitrenka, proslulé zejména v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století. Divadlo se pod názvem Alternativní divadlo pro deti a mládež Polárka plne profesionalizovalo v sezóne 1999/2000 a umeleckým šéfem a reditelem se stal Jaroslav Tucek. Umeleckého vedení divadla se chopila generace mladých tvurcu, zejména studentu umeleckých škol, prevážne se jednalo o absolventy Divadelní fakulty JAMU v Brne. Pod vedením Miroslava Ošcatky a Jana Mikuláška se profilovala výrazná dramaturgie, rozclenená na tri samostatné proudy rozlišené podle vekových kategorií: na tvorbu pro nejmladší deti predškolního veku a nejnižších rocníku základních škol, tvorbu pro strední detskou vekovou kategorii a na tvorbu pro mládež a dospelého diváka. Na toto programové rozclenení navazují behem nekolika posledních sezón i další režiséri a dramaturgové (Martin Františák, Hana Mikolášková, Konrád Popel, Michal Sopuch, Radim Toman aj.)

Divadlo si svými dlouholetými zkušenostmi a experimentálním prístupem získalo následující specifika: Všechny uvádené tituly naplnují hlavní dramaturgický požadavek autorské tvorby. V linii detského divadla se snaží oslovit malé diváky hledáním soucasných puvodních pohádek, nacházením pohádek neznámých ci málo známých a originálním, hravým prístupem k pohádkám klasickým. Pro žáky základních škol a mládež nabízí predevším dramatizace a adaptace kultovních del svetové i ceské literatury. Každá sezóna je charakterizována konkrétním tématickým vymezením. Samozrejmostí jsou také tématické predplatitelské cykly.

Neprehlédnutelná a naprosto ojedinelá je spolupráce s mladými divadelními tvurci, predevším s absolventy vysokých umeleckých škol. Talentovaní režiséri, výtvarníci, hudebníci a další umelci dostávají v Divadle Polárka príležitost zmerit své síly, mají možnost uplatnit svou hravost a fantazii. Svým osobitým prístupem vnášejí do tvorby pro deti prekvapivou neotrelost, podivuhodnou barevnost a tolik potrebnou svežest. Výrazným rysem polárkovských inscenací je užití scénické hudby, na jejíž tvorbe se podíleli predevším kmenoví skladatelé David Smecka, Jan Kyncl, Mario Buzzi, Ondrej Biravský, Vít „Hary“ Karlas, Leoš Peterác aj. Hudba je ve vetšine inscenací produkována žive.

V cervnu 2004 se Divadlo Polárka stalo soucástí príspevkové organizace KVS „U Trí kohoutu“ zrizované mestskou cástí Brno-stred. Po rozsáhlé rekonstrukci v roce 2003 nabízí svým divákum príjemné prostory moderního foyeru a pohodlného sálu s kapacitou 118 osob. Pod vedením soucasného umeleckého šéfa Maria Buzzi Divadlo Polárka obhajuje post suverénní brnenské scény a pokracuje v dramaturgické linii a umeleckém zamerení, které byly nastoleny jejími predchudci. K výrazné hudební a výtvarné stylizaci pribyl nejnoveji také další specifický tvurcí rys v podobe tanecního divadla, pracováno je se stínovým i cerným divadlem, uváden je cyklus scénických ctení a improvizacní vecery, v sezóne 2013/2014 bude v Polárce uvedena Commedia dell’arte, horor Dracula aj.

EN:
Theatre Polárka (EN: Polaris) is a professional children's theater in Brno, which was established in 1999.

Zdroj/Source: (visit link)
Theater Name: Polárka

Country: Czech Republic

Address:
Divadlo Polárka
Tučkova 34
Brno, Czech Republic
60200


Web Site: [Web Link]

Venue: Community Theater

Type of Productions:
Theatre for children


Restored Building: yes

Date of Construction: Reconstruction 2003

Architect/Designer: unknown

Stage Type: Thrust

Seating Capacity: 118

Special Productions/Events/Festivals:
Program: http://www.divadlopolarka.cz/?page_id=1543


Visit Instructions:
One photo different from the one on the home page.

Briefly describe your visit -- date, occasion, your impressions.

Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Live Stage Theaters
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log  
Olii05 visited Divadlo Polarka - Brno, Czech Republic 8/10/2014 Olii05 visited it