GS (2-07-00001) - Hoeje-Taastrup. Denmark
Posted by: Groundspeak Premium Member SnowBoat
N 55° 39.699 E 012° 16.495
33U E 328584 N 6171790
Quick Description: Her tæt på Helgeshøj og ikke langt fra Hakkemosen, et område der i sin tid mest bar præg af landbrug, finder du en Gravhøj på marken og derpå står dette Postament noget så fint.
Location: Denmark
Date Posted: 4/4/2014 3:48:58 AM
Waymark Code: WMKF1C
Published By: Groundspeak Premium Member kallehaugerne
Views: 17

Long Description:

Tæt på Helgeshøj Allé Finder du dette Postament 34x34x92 cm stående på toppen af en gravhøj.

Området omkring højen var i sin tid omkranset af marker, og i området her omkring højen er der endnu ikke fortaget nogen arkæologiske undersøgelser af jorden.

Men ser du over på den anden side af Hveen boulevard (mod Ikea) ved Dybendal sø er der fundet rester af bebyggelsesspor fra den ældre bronzealder periode og den yngre bronzealder.

Højen der i sin tid lå på marken, som hørte sammen med jordstykket ved Hakkemosen, der i 1970/80 blev flittigt brugt af Spejder samt mange lystfisker.

GS-punkterne etableres under af Generalstabens topografiske Afdeling, der var en Dansk kort myndighed under Generalstablen. Der forsynede militær og andre civile myndigheder med Topografisk kortdata. Generalstabens topografiske Afdeling (GS) blev stiftet i 1842, Afdeling stod for detailmålingen, der dannede grundlaget for den egentlige kortproduktion indtil 1928 hvor den blev slået sammen med Den Danske Gradmaaling(GM) og blev til Geodætisk Institut (GI). GS-punkter kan være afmærket med et postament, som vist på her. Et postament er en granitblok, der er kvadratisk og måler 34*34cm og er ca. 1 m høj. Under terræn er postamentet støbt ned i 1 kubikmeter beton. Dette er gjort for at sikre, at punktet ikke flytter sig pga. frost og andre bevægelser i jorden. I stedet for en granitblok kan et postament være muret op med mursten.

ENG.
Pic. 1
Close to Helgeshøj Alle you will find this Postament 34x34x92 cm standing on top of a mound.
The area around the mound was once surrounded by fields and in the area surrounding the hill
is not yet subsided any archaeological investigations of the soil.
If you look over to the other side of Hveen boulevard (against Ikea) by Dybendal lake
have been found remains of settlement traces from the Early Bronze Age period
and the Late Bronze Age.
The hill which once was on the field that belonged together with the land at Hakkemosen
which in 1970/80 used frequently by Scouts and many fisherman.
Pic. 2
GS points established under the General Staff topographic Department
there was a Danish map authority under General stack. The supplied
military and other civilian authorities Topographic map data.
General Staff topographic Department (GS) was founded in 1842,
Department was responsible for retail measurement that formed the basis
for the actual maps production until 1928 when it was
merged with the Danish Gradmaaling (GM)
and became Geodetic Institute (GI).
Pic. 3
Many GS-points are marked with a postament, as shown here.
A postament is a granite block that is square and measures 34 * 34cm
and is approx. 1 m high. Under the terrain is postamentet cast into the
1 cubic meter of concrete. This is done to ensure that the point
does not move due to frost and other movements in the soil.
Instead of a granite block, a postament can be made by bricks.

Fixpoint type: Postament / Stone

Altitude / Højde: 42

Year/År: 1879

Visit Instructions:
English:
To log a visit of waymark in this category, you have to post a photo where the point and eventually your GPS is visible. Also you have to post the coordinates and the height, you see on your GPS.

 

Dansk:
For at logge et besøg på et waymark i denne kategori, skal du poste et foto, hvor fixpunktet og gerne din GPS er synlig. I loggen skal du skrive koordinater og højdeaflæsning fra din GPS.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Danish Benchmarks
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log  
Onkel-Thomas visited GS (2-07-00001) - Hoeje-Taastrup. Denmark 4/20/2015 Onkel-Thomas visited it
Ripenseren visited GS (2-07-00001) - Hoeje-Taastrup. Denmark 2/6/2015 Ripenseren visited it
Saed_Saed visited GS (2-07-00001) - Hoeje-Taastrup. Denmark 1/22/2015 Saed_Saed visited it
CH3CH2OH visited GS (2-07-00001) - Hoeje-Taastrup. Denmark 11/3/2014 CH3CH2OH visited it
Smukke Thomas visited GS (2-07-00001) - Hoeje-Taastrup. Denmark 10/9/2014 Smukke Thomas visited it
Abandonware visited GS (2-07-00001) - Hoeje-Taastrup. Denmark 8/29/2014 Abandonware visited it

View all visits/logs