Kostel Povýšení sv. Kríže - Brno, Czech Republic
Posted by: Groundspeak Premium Member puczmeloun
N 49° 10.634 E 016° 41.504
33U E 623295 N 5448535
Quick Description: Kostel Povýšení sv. Kríže v Brne-Slatine
Location: Jihomoravský kraj, Czechia
Date Posted: 2/11/2014 7:33:19 AM
Waymark Code: WMK4EK
Published By: Groundspeak Premium Member lumbricus
Views: 26

Long Description:
CS:
Filiální kostel Povýšení svatého kríže stojí na samém konci brnenské mestské cásti Slatina, pri silnici do nedalekých Šlapanic. Jeho predchudcem byla kaple pri zdejším hrbitove, založeném v roce 1872. O výstavbe kostela bylo rozhodnuto v roce 1938, po vzniku Protektorátu však byla tato akce zakázána a teprve po válce se mohla uskutecnit. Stavba byla zadána zednickému mistru Ladislavu Jetelinovi ze Šlapanic, který také zhotovil plány. 17. listopadu 1946 byl položen základní kámen a na jare následujícího roku se zacalo se stavbou. Ješte téhož roku byl kostel dokoncen, pouze vež byla zbudována až v dalším roce 1948. Z nekdejší kaple s márnicí vznikl presbytár, na nejž navazuje vlastní kostelní lod o délce 36 metru, šírce pres 7 m a výšce více než 5 m. Kostel byl vysvecen 19. zárí téhož roku (1948) brnenským kapitulním vikárem Dr. Josefem Kratochvílem. Jak se pozdeji ukázalo, byl tento kostel posledním, který byl v celé brnenské diecézi postaven do roku 1948, protože poté už nebyla stavba nových kostelu a podobných církevních zarízení povolena. Následovalo postupne vybavování interiéru kostela, v roce 1950 zhotovil místní kameník Josef Remeš z mramoru hlavní i oba bocní oltáre. Drevenou dekoraci hlavního oltáre vytvoril umelecký rezbár Herman Kotrba z Brna. Dvírka svatostánku vyzdobil brnenský cizelér Otakar Suchý. Barevná okna v presbytári jsou od pana Vackáre z Brna. Bocní oltáre jsou zasveceny Panne Marii se sv. Anežkou a Mladou a sv. Josefu se sv. Antonínem a Bernardinem. V roce 1957 byly vysveceny ješte 2 nové zvony a Krížová cesta. V roce 1982 byl kostel opraven a dostal nové varhany. V letech 1991-1994 byla pristavena nová sakristie a orator, které vysvetil brnenský biskup Mons. Vojtech Cikrle.


EN:
Church of the Exaltation of the Holy Cross is located in Brno-Slatina and it was built in 1947 while the tower was added in mid-1948. The consecration of the church took place on September 19, 1948. The original chapel (which was there before the church) and mortuary was changed to presbytery. The interior space is 36 m long, 7.40 m wide and 5.40 m high. Currently Brno-Slatina is not a separate parish church is a branch to the parish in Brno-Lisen.

Zdroj/Source: (visit link) and (visit link)
Type of Church: Church

Status of Building: Actively in use for worship

Date of building construction: 1/1/1947

Diocese: brněnská

Address/Location:
Šlapanická
Brno, Czech Republic


Relvant Web Site: [Web Link]

Date of organization: Not listed

Dominant Architectural Style: Not listed

Associated Shrines, Art, etc.: Not listed

Archdiocese: Not listed

Visit Instructions:
To log a visit to this waymark, you must post at least one original photo of the site, give the date and a brief description of your visit.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Roman Catholic Churches
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
Olii05 visited Kostel Povýšení sv. Kríže - Brno, Czech Republic 2/27/2014 Olii05 visited it