Kostel sv. Kunhuty - Brno, Czech Republic
Posted by: Groundspeak Premium Member puczmeloun
N 49° 12.141 E 016° 37.840
33U E 618785 N 5451230
Quick Description: Kostel sv. Kunhuty v brnenských Zábrdovicích
Location: Jihomoravský kraj, Czechia
Date Posted: 2/7/2014 2:12:05 PM
Waymark Code: WMK3GM
Published By: Groundspeak Premium Member silverquill
Views: 29

Long Description:
CS:
Kostel sv Kunhuty se nachází v areálu Vojenské nemocnice na ulici Zábrdovická v mestské cásti Brno-Židenice.

Kostel svaté Kunhuty byl postaven v pozdne románském slohu. Vysvecen byl v roce 1211 za prítomnosti krále Premysla Otakara I., jeho trí synovcu, celého dvora, Vladislava Jindricha -markrabete moravského, moravské šlechty a predstavitelu církve. Obrad vykonal hnezdenský arcibiskup Josef Kietlitz. Kostel se tak stal kostelem farním pro Zábrdovice, Židenice a Husovice a soucasne i kostelem klášterním pro sousedící klášter strahovských premonstrátu. Pro reholníky byl i pohrebištem, zatím co farníci byli pohrbíváni na hrbitove kolem kostela.

Svetícího obradu se zúcastnila tehdy ctyrletá uherská princezna Alžbeta - budoucí svatá Alžbeta Durynská. Ta pak byla pokládána za patronku zábrdovického kláštera.

V roce 1784 byl klášter v rámci Josefínských reforem zrušen a premenen na vojenskou nemocnici. Chrám svaté Kunhuty byl odsvecen a sloužil z pocátku jako márnice, pozdeji jako vojenské skladište. Dnes, po generální oprave, je objekt využíván jako nemocnicní lékárna.

Zde dochované románské prvky patrí k nejcennejším památkám v Brne. Patrí k nim románské rádkové zdivo a okna s pravoúhlými ústupky a zdobnými patkami.

EN:
Church of St. Kunhuta is located within the military hospital on the Zábrdovická street in the city of Zidenice. Church of the St. Kunhuta was built in late Romanesque style. It was consecrated in 1211. In the year 1784 under the Josephine reforms it was canceled and converted into a military hospital. Church of St. Kunhuty was desecrated and served from the beginning as a morgue and later as a military depot. Today, after overhaul, the building is used as a hospital pharmacy.

Zdroj/Source: (visit link)
Type of Church: Church

Status of Building: Building converted to another use

Date of organization: 1/1/1211

Diocese: brněnská

Address/Location:
Zábrdovická
Brno, Czech Republic


Relvant Web Site: [Web Link]

Date of building construction: Not listed

Dominant Architectural Style: Not listed

Associated Shrines, Art, etc.: Not listed

Archdiocese: Not listed

Visit Instructions:
To log a visit to this waymark, you must post at least one original photo of the site, give the date and a brief description of your visit.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Roman Catholic Churches
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
Noe1 visited Kostel sv. Kunhuty - Brno, Czech Republic 2/6/2015 Noe1 visited it
Olii05 visited Kostel sv. Kunhuty - Brno, Czech Republic 9/17/2014 Olii05 visited it

View all visits/logs