Siege of Nakskov 1659 - Nakskov, Denmark
Posted by: Groundspeak Premium Member Tjow
N 54° 49.922 E 011° 08.347
32U E 637396 N 6078197
Quick Description: Belejringen af Nakskov 1659
Location: Denmark
Date Posted: 2/7/2014 11:03:04 AM
Waymark Code: WMK3EH
Published By: Groundspeak Premium Member Torgut
Views: 9

Long Description:
Dan:
I 1659 var Nakskov belejret af Svenskerne.
Kong Karl Gustav af Sverige ville overtage byen.
Men Makskov gjorde modstand og blev der ved belejret af den Svenske hær i 13 uger.

Midt under en gudstjeneste søndag den 19. juni 1659 sker det ufattelige: en kanonkugle skydes ind gennem kirkens hvælvinger og rammer en gravsten i gulvet lige foran alteret. Kuglen flækker gravstenen i to dele - Krudtet eksploderer og sætter ild til den kun to år gamle altertavle. Ingen bliver alvorligt skadet, ilden slukket og altertavlen repareret.

Eng:
In 1659 it was Nakskov besieged by the Swedes.
King Karl Gustav of Sweden would take over the city.
But Makskov resisted and was besieged by the Swedish army for 13 weeks.

During a church service on Sunday 19 June 1659 takes the unimaginable: a cannonball shot through the arches and hits a tombstone in the floor right in front of the altar. The ball split the gravestone in two parts - gunpowder explodes and sets fire to it only two years old altarpiece. No one is seriously injured, the fire extinguished and the altarpiece repaired.
War: Swedish Danish war in 1659

Is it permanently accessible to the public?: yes

Is it necessary to pay a fee to gain access to the place?: no

Year of the memorial or monument: 1909

Visit Instructions:
At least a picture taken by yourself is requested. Try to provide a descriptive log of your visit to the local.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Specific Wars Monuments and Memorials
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.