Kostel sv. Jana Nepomuckého - Podolí, Czech Republic
Posted by: Groundspeak Premium Member puczmeloun
N 49° 11.416 E 016° 43.565
33U E 625765 N 5450041
Quick Description: Kostel sv. Jana Nepomuckého
Location: Jihomoravský kraj, Czechia
Date Posted: 2/2/2014 3:49:36 AM
Waymark Code: WMK290
Published By: Groundspeak Premium Member silverquill
Views: 32

Long Description:
EN:
Church of St. John of Nepomuk was canonized May, 1899. Major interior renovation took place in 1996 and a new roof on the tower was installed in 2000. The church has really excellent acoustics, which allows a wonderful experience for concerts of all kinds.

CS:
Neprehlédnutelnou dominantou obce se stal kostel sv. Jana Nepomuckého, který byl vysvecen 7. kvetna 1899. Jeho stavba se stala symbolem, který korunoval spolecné úsilí vetšiny obyvatel obce. Ti svým prístupem nepotvrdili predpoklad správce velkostatku Podolí Karla Štepánka, který ve svém dopisu kapitule z listopadu 1895 tvrdil, že "…všechno dohromady však zdaleka nestací, aby se pomýšlelo na brzké zahájení stavby kostela, ac nikoliv nepodstatná cást obyvatelu obce není ochotná a pri panujících možných pomerech ani schopná prinést tomuto chvályhodnému podniku vetší obet". Skutecnost však byla jiná a obcané touto stavbou, provádenou za velmi težkých podmínek, dokázali uskutecnit sen nekolika predchozích generací.

Velká rekonstrukce interiéru probehla v r. 1996 a nová strecha na veži byla instalována v r. 2000. Kostel se muže pochlubit výbornou akustikou, která umožnuje nádherný zážitek i pri porádání koncertu.

Source/Zdroj: (visit link)
Type of Church: Church

Status of Building: Actively in use for worship

Date of building construction: 1/1/1899

Dominant Architectural Style: Novorománský

Diocese: brněnská

Address/Location:
Kostel sv. Jana Nepomuckého
Podolí, Czech Republic


Relvant Web Site: [Web Link]

Date of organization: Not listed

Associated Shrines, Art, etc.: Not listed

Archdiocese: Not listed

Visit Instructions:
To log a visit to this waymark, you must post at least one original photo of the site, give the date and a brief description of your visit.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Roman Catholic Churches
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
Noe1 visited Kostel sv. Jana Nepomuckého - Podolí, Czech Republic 4/1/2014 Noe1 visited it
Olii05 visited Kostel sv. Jana Nepomuckého - Podolí, Czech Republic 12/27/2013 Olii05 visited it

View all visits/logs