Tågerup Runestenen
Posted by: Groundspeak Premium Member Tjow
N 54° 40.750 E 011° 27.103
32U E 658065 N 6061850
Quick Description: Tågerup Runestone
Location: Denmark
Date Posted: 1/26/2014 2:26:51 PM
Waymark Code: WMK0TG
Published By: Groundspeak Premium Member lumbricus
Views: 7

Long Description:
Dan:
Stenen blev fundet den 25. marts 1868 på en mark til Tågerup præstegård.
Også kaldt Bjerremark, mellem Hyltofte og Østersøen. Ca. 6 km sydøst for Rødby.

Den var væltet og lå med indskriften nedad, så denne først blev opdaget, da man havde kløvet og vendt stenen.

Stenen er senere blevet sammenføjet og ligger nu på siden op ad Tågerup Kirkes våbenhus på ydersiden.

Stenen menes at være rejst ca år 970-1020

Af tekst på stenen står der:
Østens sønner rejste denne sten efter Sperle,
deres broder, skipper (sømand) hos Esbern Næb.

Eng:
The stone was found on 25 March 1868 in a field of Tågerup rectory.
Called Bjerre Mark, between Hyltofte and the Baltic Sea. 6 km southeast of Rodby.
 
It had overturned and lay down with the inscription, so this was only discovered when they had split and turned the stone.
 
The stone was later joined and is now face up Tågerup church porch on the outside.
 
The stone is believed to have raised some years 970-1020
 
The text on the stone reads:
East sons raised this stone after Sperle,
their brother, Captain (sailor) in Esbern beak.
Runestone Type: Nordic

Parking or Additional Point: N 54° 40.753 W 011° 27.131

Visit Instructions:
A picture of you at the Runestone.
If this is not possible a good description by you of what is at the Waymark you are logging.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Runestones Worldwide
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.