MV-punkt, Mellerup - Denmark
Posted by: Groundspeak Premium Member kallehaugerne
N 56° 31.456 E 010° 13.068
32V E 574917 N 6265096
Quick Description: Fikspunkt af typen MV i asfalten på Amtsvejen, Mellerup - Benchmark, a MV-type, in the paved road Amtsvejen, Mellerup
Location: Denmark
Date Posted: 10/28/2013 2:19:09 AM
Waymark Code: WMJC54
Views: 19

Long Description:
I asfalten ca. 30 cm fra rabatten ses dette fikspunkt. Det er af MV-typen og er en såkaldt brøndsat model. MV står for Matrikel Væsen og er etableret af en landinspektør og godkendt af Kort og Matrikelstyrelsen. Mod Øst ses Randers Fjord, mod Nord og Syd ses enge og på Vestsiden ses Amtsvejen op mod Mellerup by.Benchmark in the paved road about 30 centermetres from the verge. It is of a so-called well-type.
Fixpoint type: Andet / Other

Altitude / Højde: 3 meter over havets overflade

Year/År: Not listed

Visit Instructions:
English:
To log a visit of waymark in this category, you have to post a photo where the point and eventually your GPS is visible. Also you have to post the coordinates and the height, you see on your GPS.

 

Dansk:
For at logge et besøg på et waymark i denne kategori, skal du poste et foto, hvor fixpunktet og gerne din GPS er synlig. I loggen skal du skrive koordinater og højdeaflæsning fra din GPS.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Danish Benchmarks
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log  
ninasger visited MV-punkt, Mellerup - Denmark 10/2/2014 ninasger visited it