Water lock Den Ham
Posted by: Groundspeak Premium Member Axel-F
N 52° 04.116 E 004° 39.571
31U E 613748 N 5769967
Quick Description: Waterway lock in Boskoop (NL)
Location: Zuid-Holland, Netherlands
Date Posted: 8/28/2013 11:49:38 AM
Waymark Code: WMHYQW
Published By: Groundspeak Premium Member dtrebilc
Views: 7

Long Description:
Een stukje algemene historie
De (gekanaliseerde) rivier de Gouwe doorsnijdt het hart van Boskoop en was vroeger een belangrijke aanvoerroute voor boomkwekerijgrond. Ook het vervoer van de boomkwekerijproducten ging vroeger veel over het water. Hiervoor werden lange, platte schuiten gebruikt: de kenmerkende schouwen. De lager gelegen kwekerijen zijn vanaf de Gouwe alleen bereikbaar via sluizen. Omdat vandaag de dag het vervoer van de Boskoopse bomen en planten over de weg gaat, worden de sluizen hiervoor niet meer gebruikt. Alleen het vervoer van grond zorgt nog wel voor wat "sluisverkeer". De sluizen hebben nu een waterkerende functie en worden ook nog incidenteel gebruikt voor recreatievaart.


De sluis
Sluis Den Ham stamt uit 1971 en loopt onder de N207 door. Doordat de sluis vrijwel onzichtbaar is vanaf de openbare weg, is deze niet erg bekend.


Hoe er te geraken
Als u met de auto komt, kunt u parkeren op de parallelweg bij het gemaal Th. Brans. (N52 04.092 E 004 39.578) Uiteraard is stilstaan op de N207 bij wet verboden en ook oversteken van deze drukke weg is levensgevaarlijk! Dit is trouwens ook niet nodig want vanaf de aangegeven parkeerplek is de sluis gemakkelijk te bereiken.
Bij het gemaal kun je via een trap naar beneden en dan onder de weg door naar de sluis lopen

-English-

A general piece of history
The channel “Gouwe” cuts through the heart of the village Boskoop and was once an important supply route for nursery grounds. The transport of the nursery trees was mainly done by boats. For this, long, flat barges with a characteristic look were used.. The lower situated nurseries were only accessible by water locks. Nowadays the transport of Boskoop trees and plants goes by road, so the locks are no longer used for transportation. Only the transport of soil still makes for some "lock traffic". The water locks have a water management function these days and are occasionally used for recreational boats.


The lock
Water lock (Dutch: sluis) Den Ham dates from 1971 and is situated under the road N207 by. Because the lock is almosty invisible from the street, it is not very well known.

How to get there
If you come by car, you can park on the road parallel to the pumping station called: Th. Brans. (N52 04 092 E 004 39 578) Obviously, to stop your vehicle on the N207 is prohibited by law and also crossing this busy road by feet is very dangerous! This is both not necessary because from the parking indicated the water lock is easily accessible.
From the P at the pumping station you can walk down a staircase and then walk under the road towards the water lock
Waterway Name: Gouwe

Connected Points:
Gouwe to nameless stream


Type: Lock

Date Opened: 1/2/1971

Elevation Difference (meters): 2.00

Site Status: Operational

Date Closed (if applicable): Not listed

Web Site: Not listed

Visit Instructions:
Logs marked as “visits” should be made after physically visiting the waymark location. Include a picture taken during the visit. Notes may be logged by individuals who have visited the web site or looked at the online information and would like to provide comments or feedback on the waymark.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Waterway Locks, Planes and Lifts
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
The Big Cats visited Water lock Den Ham 11/21/2013 The Big Cats visited it