Øster Bjerregrav Stenen I - Denmark
Posted by: Groundspeak Premium Member pstidsen
N 56° 29.319 E 009° 54.309
32V E 555736 N 6260834
Quick Description: Runesten ved Øster Bjerregrav Kirke, nær Randers --- Runestone at Øster Bjerregrav Church near Randers, Denmark.
Location: Denmark
Date Posted: 7/25/2013 2:38:05 PM
Waymark Code: WMHN1J
Published By: Groundspeak Premium Member Bernd das Brot Team
Views: 2

Long Description:
Øster Bjerregrav-sten I lå i kirkens våbenhus under syd portalen til den i 1884 blev taget op. Da stenen blev fritlagt viste det sig at toppen var slået af.

Stenen er blevet dateret til den yngre vikingetid mellem år 970 og 1020. Den blev fundet i året 1868 og er ganske stor. I højden måler den 270 cm, bredden er 180 cm og stenen er 40 cm. tyk.

Dele af indskriften mangler. Dette skyldes ud over den manglende top at indskriften, fra midten og ned er meget slidt.

Translitteration tuf(a) : r(i)--(i) : stin (:) þani : auftiR : tum... uar : s(i)... n (:) þikn : saR : u-... (u)r : tuika : hin
Transskription Tofa re[sþ]i sten þænni øftiR Tom[a], ver si[nn, goða]n þegn. SaR ... Tveggia Hen.
Oversættelse Tove rejste denne sten efter Tomme(?), sin mand [en god] thegn. Han … Tvegge Hén.


The Øster Bjerregrav-stone 1st. was used as floor in the church entrance until 1884 where it was taken up. When the stone was exposed it was found that the top was missing.

The stone has been dated to the late Viking Age between the years 970 and 1020. It was found in 1868 and is quite large. The height measures 270 cm, width is 180 cm and the stone is 40 cm. thick.

Parts of the inscription are missing. This is in addition to the lack of top due to the fact that the inscription, from the middle down is very worn.

Translitteration tuf(a) : r(i)--(i) : stin (:) þani : auftiR : tum... uar : s(i)... n (:) þikn : saR : u-... (u)r : tuika : hin
Transskription Tofa re[sþ]i sten þænni øftiR Tom[a], ver si[nn, goða]n þegn. SaR ... Tveggia Hen.
Translation Tófa raised this stone in memory of Tumi, her husband, a good þegn. He ... Tveggi Whetstone.


Runestone Type: Nordic

Parking or Additional Point: N 56° 29.300 E 009° 54.342

Visit Instructions:
A picture of you at the Runestone.
If this is not possible a good description by you of what is at the Waymark you are logging.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Runestones Worldwide
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.