Kostel svatého Augustina - Brno, Czech Republic
Posted by: Groundspeak Premium Member puczmeloun
N 49° 12.163 E 016° 34.874
33U E 615182 N 5451194
Quick Description: Kostel svatého Augustina v Brne
Location: Jihomoravský kraj, Czechia
Date Posted: 5/6/2013 5:46:32 AM
Waymark Code: WMH1C5
Published By: Groundspeak Regular Member Math Teacher
Views: 34

Long Description:
CS:
"Kostel svatého Augustina se nachází v centru Masarykovy ctvrti, která vznikla v meziválecném období a propojila starší „nemeckou“ Úrednickou ctvrt kolem spodních cástí ulic Údolní a Tvrdého s „ceskou“ Úrednickou ctvrtí na druhé strane kopce ze strany Žabovresk (ulice Zeleného, Krondlova, Tichého a další). Chrám byl postaven na námestí Míru (tehdy Babákovo námestí), na úpatí Kraví hory. Duvodem jeho vzniku byl predevším velký stavební rozvoj v oblasti a s tím související nárust farníku (samotná oblast spadala do starobrnenské farnosti, o kterou se starali starobrnenští augustiniáni) a dále také nadcházející výrocí úmrtí svatého Augustina. Již v roce 1927 probíhala jednání o umístení kostela, která byla zjednodušena faktem, že zde augustiniáni ze Starého Brna vlastnili velkou cást pozemku a meli tak na výber nejvhodnejší místo.

Projekt chrámu vypracoval v letech 1929–1930 architekt Vladimír Fischer, profesor Ceské vysoké školy technické v Brne. Základní kámen položil opat starobrnenského kláštera František Saleský Barina 28. srpna 1930. Tento den mel pro augustiniány velký význam, nebot se jednalo o 1500. výrocí úmrtí svatého Augustina. Nový kostel byl také tomuto církevnímu uciteli zasvecen, chrám je proto nekdy také nazýván jako „jubilejní“. Samotná stavba, kterou provádela firma Jana Zemana, zacala až v léte 1932, nebot bylo potreba vyrídit všechna úrední povolení. Kostel byl po stavební stránce dokoncen v cervnu 1934, následovaly dokoncovací práce. K jeho vysvecení došlo 5. kvetna 1935 brnenským biskupem Josefem Kupkou. Spolecne s chrámem byla postavena i navazující fara. Celkové náklady na vybudování kostela i farní budovy cinily 3 414 625 korun a 45 haléru.

Samostatná farnost u kostela svatého Augustina byla zrízena 1. zárí 1938. V roce 1942 byly tri (Sv. Augustin, P. Maria, Sv. Monika) ze ctyr zvonu zavešených ve veži na príkaz nemecké policie odvezeny do Vítkovických železáren, kde byly roztaveny a použity pro válecné úcely. Roku 1976 byly puvodní varhany od firmy E.S. Petra z Prahy nahrazeny novými, které vyrobil krnovský podnik Reiger-Kloss. Jediný zbylý zvon Sv. Josef (všechny ctyri puvodní ulila dílna Rudolfa Manouška) byl v roce 1990 doplnen zvonem P. Maria z dílny rodiny Dytrychovy z Brodku u Prostejova a v roce 2002 umíráckem Sv. Monika. Roku 1997 probehla výmalba chrámu, o dva roky pozdeji dostal kostel novou fasádu.

3. kvetna 1958 byl kostel svatého Augustina zapsán mezi kulturní památky. V soucasnosti se chrám krome náboženských úcelu využívá díky své dobré akustice i ke koncertum duchovní hudby, varhanním koncertum i vystoupením sboru."

EN:
Church of St. Augustine is located in the center of Masaryk quarter on the "Námestí Míru" (Square of Peace). In 1927 started negotiations on the location of the church. The project was developed in 1929-1930 by architect Vladimír Fischer. Construction began in the summer of 1932, was completed in June 1934 and consecrated in 1935. In 1958, was the church of St. Augustine listed as a cultural heritage. At present days is church due to its good acoustics used for concerts of sacred music, organ concerts and choirs performances.

Zdroj/Source: (visit link)
Type of Church: Church

Status of Building: Actively in use for worship

Date of organization: 1/1/1927

Date of building construction: 1/1/1935

Dominant Architectural Style: funcionalism

Associated Shrines, Art, etc.: st. Augustin

Archdiocese: Moravia

Diocese: Brno

Address/Location:
Kostel svatého Augustina
nám. Míru
Brno, Czech Republic


Relvant Web Site: [Web Link]

Visit Instructions:
To log a visit to this waymark, you must post at least one original photo of the site, give the date and a brief description of your visit.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Roman Catholic Churches
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
Arne1 visited Kostel svatého Augustina - Brno, Czech Republic 7/31/2013 Arne1 visited it
Olii05 visited Kostel svatého Augustina - Brno, Czech Republic 7/11/2013 Olii05 visited it

View all visits/logs