Dum pážat, Praha - Hradcany, Czech republic
Posted by: Groundspeak Premium Member Noe1
N 50° 05.420 E 014° 23.633
33U E 456643 N 5548850
Quick Description: Renesancní palác, sloužící za císare Rudolfa II. k ubytování pážat / Renaissance palace, serving under Emperor Rudolf II. the accommodation of pageboys.
Location: Hlavní město Praha, Czechia
Date Posted: 3/18/2013 5:18:34 PM
Waymark Code: WMGM4M
Published By: Groundspeak Premium Member Dorcadion Team
Views: 35

Long Description:
Nejstarší informace o tomto mestišti hovorí o trech gotických domech, které pred rokem 1541 spojili Šternberkové v jeden objekt. Z nejstarší stavební fáze se dochovaly pravdepodobne pouze sklepní prostory pod jižním dvorním krídlem. V roce 1541 objekt znicil požár. Stavba byla obnovena a radikálne renesancne prestavena v letech 1587 a 1594. Za Rudolfa II. sloužil palác k ubytování císarských pážat. V roce 1607 palác znovu vyhorel, beze zmen pudorysu byl opraven. V roce 1666 jej prestavel Carlo Lurago. Po barokní prestavbe byl palác užíván pro sociální bydlení, poté jako opatrovna a od roku 1932 materská škola. Od sedmdesátých let 20. století zde sídlil Útvar hlavního architekta mesta Prahy.

==================================================

The oldest information about this palace speaks of three Gothic houses, which, before 1541 Sternberg family joined in one object. The oldest building phase is probably preserved in cellars beneath the southern wing of the court. In 1541 a fire destroyed the building. The building was restored and rebuilt in the Renaissance style radically between 1587 and 1594. In time of Rudolf II. served to house pageboys. In 1607 the palace burned again, without changing the layout has been fixed. In 1666 it was rebuilt Carlo Lurago. After the Baroque reconstruction of the palace was used for social housing, and then as a nursing home since 1932 kindergarten. Since the seventies of the 20th century resided Department chief architect of Prague.
Date of origin:: 1587 -1594

Style: Late Renaissance (ca. 1580–1620)

Web site of the object (if exists): [Web Link]

Type of building (structure): Town palace

Address:
č.p. 69/IV Kanovnická 3 Praha 1 - Hradčany


Architect(s): Not listed

Visit Instructions:
Logging requirements: Please upload your own personal photo of the building. You or your GPS can be in the picture, but it’s not a requirement.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Renaissance Architecture
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
ToRo61 visited Dum pážat, Praha - Hradcany, Czech republic 5/9/2014 ToRo61 visited it
Blogi visited Dum pážat, Praha - Hradcany, Czech republic 12/29/2013 Blogi visited it
METALISTI visited Dum pážat, Praha - Hradcany, Czech republic 8/24/2013 METALISTI visited it

View all visits/logs