009 - Tebbestrup - GS1905
Posted by: Groundspeak Premium Member pstidsen
N 56° 26.167 E 010° 00.054
32V E 561717 N 6255069
Quick Description: Postament nr. 009 - Tebbestrup placeret på bakketop i mark --- Postament nr. 009 - Tebbestrup located on a small hill with a great view
Location: Denmark
Date Posted: 1/19/2013 5:52:22 PM
Waymark Code: WMG6EM
Published By: Groundspeak Premium Member kallehaugerne
Views: 14

Long Description:
Tilhugget granitsten med en kvadratisk topflade på 0.34 m2 og en synlig højde på ca. 100 cm.

Postamentet er omfattet af fredning i en afstand af 3 Al. og forsynet med en fredningsplade der informerer herom. Ligeledes findes der på stenens sider indskriptionerne "GS" og "1905".

Dette planfikspunkt er etableret af Generalstaben og optræder som planfikspunkt nr. 009, en del af 3. ordens nettet. Nøjagtigheden af punktet angives til at være med mindre end 5 cm. nøjagtighed.

Granite stone with a square surface of 0.34 m2 and a visible height of approx. 100 cm.

Postamentet is protected by laws of conservation in a distance of 3 Al. and on the stone you will finde a brass plate providing information about this protection. On the sides of the stone is written "GS" and "1905".

This level benchmark, established by Generalstaben, is level benchmark No 009, part of the third order triangulation. The accuracy of this point is set to be less than 5 cm. accuracy.


Visit Coordinates
N 56° 26.241 E 010° 00.059 is the closest public location. If you wan't to have a closer look you can walk from N 56° 26.134 E 10° 00.373 and follow the road to N 56° 26.150 E 10° 00.096. This is the closest location but it is on private road. Kind people live here and they deserve respect and consideration.
Fixpoint type: Postament / Stone

Altitude / Højde: 62 moh

Year/År: 1905

Visit Instructions:
English:
To log a visit of waymark in this category, you have to post a photo where the point and eventually your GPS is visible. Also you have to post the coordinates and the height, you see on your GPS.

 

Dansk:
For at logge et besøg på et waymark i denne kategori, skal du poste et foto, hvor fixpunktet og gerne din GPS er synlig. I loggen skal du skrive koordinater og højdeaflæsning fra din GPS.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Danish Benchmarks
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log  
kallehaugerne visited 009 - Tebbestrup - GS1905 3/25/2014 kallehaugerne visited it