Kostel Turanské Matky Boží - Brno, Czech Republic
Posted by: Groundspeak Premium Member puczmeloun
N 49° 08.827 E 016° 40.089
33U E 621649 N 5445149
Quick Description: CS: Kostel Zvestování Panny Marie v brnenských Turanech EN: Church of Annunciation of Our Lady in Brno Turany
Location: Jihomoravský kraj, Czechia
Date Posted: 10/31/2012 1:48:21 PM
Waymark Code: WMFKR0
Published By: Groundspeak Premium Member Dorcadion Team
Views: 34

Long Description:
EN:
Church of the Annunciation of the Virgin Mary is a Roman Catholic parish church in Brno-Turany, standing on old Marian pilgrimage site. In terms of preservation of monuments is the church cultural monument. The church is located on the eastern side of Hanácká street in the centre of Brno-Turany and represents their distinctive landmark.

CS:
"Kostel Zvestování Panny Marie (známý též jako kostel Turanské Matky Boží ci chrám Matky Boží) je farní kostel rímskokatolické farnosti v Brne-Turanech, stojící na starobylém mariánském poutním míste. Z hlediska památkové péce je kostel nemovitou kulturní památkou. Kostel se nachází na východní strane Hanácké ulice v centru brnenské ctvrti Turan a predstavuje jejich výraznou dominantu.

Nad hlavním vchodem do kostela je socha svaté Anny, nad ní mozaika Turanské Matky Boží, po stranách vchodu pak sochy svatého Šebestiána a svatého Václava, pri schodišti stojí socha svatého Jana Nepomuckého z roku 1728 a kamenný kríž z roku 1811. Interiéru kostela dominuje na hlavním oltári drevorezba Panny Marie ze 13. století s doprovodem andelu a vedle oltáre sochy svatých Cyrila a Metodeje.

Historie
Historie kostela je spjata se samou historií Turan jako vesnice. Podle tradice sahají dejiny turanského poutního místa až do doby svatých Cyrila a Metodeje. Ti meli na Moravu prinést též sošku Marie, pozdeji kolem roku 1050 znovunalezenou chrlickým rolníkem Horákem v trní. Ješte ve stredoveku se místo nálezu sošky stalo poutním místem, turanská fara je doložena ve 13. století. V prubehu casu, zejména v 17. století se dále zvyšovala úcta verících k turanskému poutnímu místu, mimo jiné také aktivitou olomouckého kardinála Františka z Districhštejna a turanského faráre Jirího Pekare-Pistoria, jehož zásluhou se o Turanech dochovalo velké množství informací.

Vzrustající pocet poutníku si casem vyžádal rozsáhlé úpravy kostela, zejména jeho rozšírení. Takto rozšírený kostel nacas v dobe svého vpádu na Moravu znesvetili Švédové, když z kostela ucinili konírnu. Turanská soška Panny Marie byla vcas ukryta, nejprve v Brne a poté ve Vídni. Její slavný návrat do Turan roku 1649 mel podobu velkého procesí. V té dobe si Turany oblíbil Bohuslav Balbín, autor knihy Diva Turzanensis vydané roku 1658. O osm let pozdeji prišli do Turan jezuité. Asi v druhé polovine 17. století byl kolem starého kostela zbudován ctyrkrídlý obdélný ambit se ctvericí kaplí v nárožích. Roku 1693 zapocali jezuité vedle starého kostela se stavbou kaple zasvecené svaté Anne. Ta byla do podoby dnešního barokního kostela rozšírena v letech 1804–1806. Starý kostel byl zboren a jeho mariánské patrocinium prešlo na nový, rozšírený kostel. Ten byl v letech 1888–1891 opatren nepríliš obvyklým barokním dvojvežím, spojeným s kostelem arkádou a otevrenou sloupovou galerií. Jednou z dodatecne zbudovaných kaplí kostela je též kaple Zjevení Panny Marie v trní, postavená roku 1901 zhruba v míste presbytáre starého zboreného kostela."

Zdroj: (visit link)
Type of Church: Church

Status of Building: Actively in use for worship

Dominant Architectural Style: baroque

Archdiocese: Arcidiecéze olomoucká

Diocese: Diecéze brněnská

Address/Location:
Kostel Zvěstování Panny Marie
Hanácká
Brno, Czech Republic


Relvant Web Site: [Web Link]

Date of organization: Not listed

Date of building construction: Not listed

Associated Shrines, Art, etc.: Not listed

Visit Instructions:
To log a visit to this waymark, you must post at least one original photo of the site, give the date and a brief description of your visit.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Roman Catholic Churches
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
Olii05 visited Kostel Turanské Matky Boží - Brno, Czech Republic 4/1/2013 Olii05 visited it
Arne1 visited Kostel Turanské Matky Boží - Brno, Czech Republic 12/30/2012 Arne1 visited it

View all visits/logs