židovský hrbitov / the Jewish cemetery, Beštín, Czech republic
Posted by: Groundspeak Premium Member Noe1
N 49° 48.641 E 014° 01.675
33U E 430061 N 5518035
Quick Description: Opuštený židovský hrbitov z 19. století / Abandoned Jewish cemetery from the 19th century.
Location: Středočeský kraj, Czechia
Date Posted: 10/14/2012 11:04:00 AM
Waymark Code: WMFG06
Published By: Groundspeak Premium Member Raine
Views: 35

Long Description:
Hrbitov na úpatí vrchu Chlumek byl založen kolem roku 1835. Nejprve sloužil prevážne židovské obci v Beštíne, po jejím zániku po pogromu roku 1866 pak hostomické židovské obci. Využíván do druhé svetové války. Na ploše hrbitova se dochovalo cca 160 náhrobku, márnice a hrbitovní zed jsou v ruinách.

==========================

The cemetery at the foot of the hill Chlumek was founded around 1835. First served largely Jewish community in Beštín, after its demise after the 1866 pogrom hostomické the Jewish community. Used by the Second World War. At the area of the cemetery has survived about 160 gravestones, mortuary and cemetery wall are in ruins.
Earliest Burial: Not listed

Latest Burial: Not listed

Visit Instructions:
Take a photo of at least one grave marker and including a qualitative and quantitative description
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Abandoned Cemeteries
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log  
slava04 visited židovský hrbitov / the Jewish cemetery, Beštín,  Czech republic 10/13/2013 slava04 visited it