židovský hrbitov / the Jewish cemetery, Prcice, Czech republic
Posted by: Groundspeak Premium Member Noe1
N 49° 35.305 E 014° 32.627
33U E 467025 N 5492969
Quick Description: Hrbitov z roku 1867, opuštený 1942 / Cemetery from 1867, abandoned 1942.
Location: Středočeský kraj, Czechia
Date Posted: 10/12/2012 12:04:55 PM
Waymark Code: WMFFMR
Published By: Groundspeak Premium Member Raine
Views: 39

Long Description:
Roku 1865 židovská náboženská obec v Prcici zakoupila od Johanna Pišteka pole, které pak využila k založení hrbitova. K jeho vybudování došlo mezi lety 1865–1867. První pohreb zde probehl v srpnu 1867, pohrbenou byla Josefa, dcera Veita Mautnera ze Sedlce. Poslední pohrby se zde pak konaly roku 1942; zrejme jako poslední tu byla v ríjnu 1942 pohrbena vdova Hermína Löwy z Borotína. Celkem tu bylo za dobu fungování hrbitova pohrbeno približne 170 lidí.

=========================================

In 1865 the Jewish religious community in Prcice purchased from Johann Pištek to establish the cemetery. Its building took place between 1865-1867. The first burial took place here in August 1867, was buried Josephine, daughter of Veit Mautner from Sedlec. Last funerals were held here in 1942, then, obviously, there was the last in October 1942 buried Hermina Löwy, widow from Borotín. In total there were buried approximately 170 people.
Earliest Burial: 1/1/1867

Latest Burial: 10/1/1942

Visit Instructions:
Take a photo of at least one grave marker and including a qualitative and quantitative description
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Abandoned Cemeteries
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log  
von Bronin visited židovský hrbitov / the Jewish cemetery, Prcice,  Czech republic 3/10/2015 von Bronin visited it