Nemecký evangelický hrbitov, Praha - Strašnice, Czech republic
Posted by: Groundspeak Premium Member Noe1
N 50° 04.669 E 014° 29.077
33U E 463123 N 5547410
Quick Description: Nemecký hrbitov, založený kolem roku 1795 a zrušený roku 1945 / German cemetery, founded around 1795 and abolished in 1950.
Location: Hlavní město Praha, Czechia
Date Posted: 9/10/2012 12:25:05 AM
Waymark Code: WMF8E8
Published By: Groundspeak Premium Member Raine
Views: 49

Long Description:
Nemecký evangelický hrbitov se nachází na Vinohradské ulici. Zrízen byl kolem roku 1795. Behem své existence sloužil prevážne nemeckým evangelíkum. Prestal se používat po roce 1945, oficiálne byl uzavren se souhlasem Státního úradu pro veci církevní v roce 1950. Neoficiálne zde byly ale ukládány urny s ostatky až do roku 1993. Kolem roku 2000 zde melo být zrízeno ústrední pohrebište padlých vojáku Wehrmachtu, projekt se však nerealizoval.

=======================================

German Protestant Cemetery is located on Vinohradská street. Was established around the year 1795. During its existence, it was mainly used by German Protestants. Ceased to be used after 1945, was officially closed with the approval of the State Agency for Religious Affairs in 1950. Unofficially, there were placed urns with the remains until 1993. Around the year 2000 there should be established a central burial of soldiers of the Wehrmacht, the project did not materialize, however,
Earliest Burial: 1/1/1795

Latest Burial: 2/7/1946

Visit Instructions:
Take a photo of at least one grave marker and including a qualitative and quantitative description
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Abandoned Cemeteries
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log  
SikoCZ visited Nemecký evangelický hrbitov, Praha - Strašnice, Czech republic 3/3/2015 SikoCZ visited it
jezevecjezevec visited Nemecký evangelický hrbitov, Praha - Strašnice, Czech republic 11/4/2013 jezevecjezevec visited it
Cimrman visited Nemecký evangelický hrbitov, Praha - Strašnice, Czech republic 12/23/2012 Cimrman visited it
Cimrman visited Nemecký evangelický hrbitov, Praha - Strašnice, Czech republic 12/23/2012 Cimrman visited it

View all visits/logs