Malostranský hrbitov, Praha, Czech republic
Posted by: Groundspeak Premium Member Noe1
N 50° 04.327 E 014° 23.600
33U E 456587 N 5546825
Quick Description: Malostranský cemetery established during the time of the plague in 1680, in 1884 canceled.
Location: Hlavní město Praha, Czechia
Date Posted: 8/24/2012 11:37:11 AM
Waymark Code: WMF530
Published By: Groundspeak Premium Member Raine
Views: 58

Long Description:
Malostranský hrbitov, byl zrízen za doby morové epidemie v roce 1680. V jeho východním rohu stála kaplicka, zasvecená patronu morem ohrožených - sv. Rochu a vztycen tu byl i morový kríž. Zásluha o založení hrbitova se pricítá zdravotnímu radovi, lékari a profesoru University Karlovy J. B. Mikanovi.

Malostranský hrbitov svému úcelu nesloužil dlouho - roku 1786 byl vysvecen, roku 1863 rozšíren, ale již v roce 1884 zrušen. Dnes jsou na staré náhrobky s nemeckými, latinskými a ceskými nápisy, porostlé stále zeleným brectanem a jen obcas zde zabliká svetlo zapálené svícky.

=========================================================

Malostranský cemetery was established during the time of the plague in 1680. In its eastern corner was a chapel dedicated to the patron saint of plague threatened - St. Rocha and erected there was a plague cross. The credit for of the cemetery is attributed to a health counselor, doctor and professor at Charles University JB Mikan.

Malostranský cemetery served its purpose for a long time - he was ordained in 1786, expanded in 1863, but already in 1884 canceled. Today, the old gravestones with German, Latin and Czech inscriptions, still covered with green ivy and occasionally there light flashes lighted candles.
Earliest Burial: 1/1/1680

Latest Burial: 1/1/1884

Visit Instructions:
Take a photo of at least one grave marker and including a qualitative and quantitative description
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Abandoned Cemeteries
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log  
Macamica visited Malostranský hrbitov, Praha, Czech republic 9/20/2014 Macamica visited it
Cimrman visited Malostranský hrbitov, Praha, Czech republic 5/24/2014 Cimrman visited it
Blogi visited Malostranský hrbitov, Praha, Czech republic 2/15/2014 Blogi visited it
jezevecjezevec visited Malostranský hrbitov, Praha, Czech republic 7/31/2013 jezevecjezevec visited it
Petrs11 visited Malostranský hrbitov, Praha, Czech republic 6/19/2013 Petrs11 visited it
Nekra visited Malostranský hrbitov, Praha, Czech republic 4/24/2013 Nekra visited it
taxoft visited Malostranský hrbitov, Praha, Czech republic 10/24/2012 taxoft visited it
Viburnus visited Malostranský hrbitov, Praha, Czech republic 9/12/2012 Viburnus visited it
Tichy_Team visited Malostranský hrbitov, Praha, Czech republic 7/24/2012 Tichy_Team visited it

View all visits/logs