cholerový hrbitov, Veverská Bitýška, Czech republic
Posted by: Groundspeak Premium Member Noe1
N 49° 16.010 E 016° 26.574
33U E 604970 N 5458121
Quick Description: Cholerový hrbitov z pocátku 19. století / Cholera cemetery from the early 19th century.
Location: Jihomoravský kraj, Czechia
Date Posted: 7/13/2012 4:08:55 AM
Waymark Code: WMEW89
Published By: Groundspeak Premium Member Raine
Views: 48

Long Description:
Po vypuknutí cholerové epidemie na sklonku roku 1831, byl pro obeti epidemie zrízen nový, "cholerový hrbitov" v polích nad Veverskou Bítýškou nedaleko silnice na Brno. Na tomto hrbitove bylo pohrbeno 33 zemrelých z Vev. Bítýšky a 1 z Hvozdce. Od roku 1833 do vybudování nového hrbitova v roce 1837 byl hrbitov používán i pro "obycejné" pohrby. V 70. letech byl hrbitov znicen pri budování vedení vysokého napetí. Nove vyznacen a osazen krížem byl až na pocátku 21. století.

==========================================================

After the outbreak of cholera in late 1831, the cementary was established for epidemic victims in the fields above Veverská Bítýška near the road to Brno. At this cemetery was buried 33 dead of Bítýška and 1 from Hvozdce. Since 1833 to 1837 the cemetery was also used for "ordinary" funerals. In the 70 years, the cemetery was destroyed when the high-voltage lines was build. Newly marked and fitted with a cross was to the early 21 century.

zdroj: (visit link)
Earliest Burial: 1/1/1831

Latest Burial: 1/1/1837

Visit Instructions:
Take a photo of at least one grave marker and including a qualitative and quantitative description
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Abandoned Cemeteries
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.