židovský hrbitov / the Jewish cemetery, Mirotice, Czech republic
Posted by: Groundspeak Premium Member Noe1
N 49° 26.039 E 014° 02.182
33U E 430131 N 5476147
Quick Description: Židovský hrbitov založen roku 1681 / Jewish cemetery founded in 1681.
Location: Jihočeský kraj, Czechia
Date Posted: 6/5/2012 12:17:02 AM
Waymark Code: WMEJKC
Published By: Groundspeak Premium Member Raine
Views: 42

Long Description:
Mirotický židovský hrbitov byl založen roku 1681. Tehdejší majitel Mirotic, J. F. Doudlebský, vykázal Židum cást obecního pozemku v míste zvaném Na Husinci "pro zakopávání tech mrtvých židovských". Mirotická mestská kniha uvádí poplatky mestu za pohrbení takto: „z domácího žida starého – 40 krejcaru, z malého žida domácího – 20 krejcaru, z prespolního žida starého – 48 krejcaru, z prespolního žida malého – 24 krejcaru“. Hrbitov byl rozšíren v roce 1740 a 1805. Poslední pohreb se zde uskutecnil v r. 1946. Márnice z pocátku 20. století byla opravena na konci 20. století. Zachovaly se v ní máry a obecní rakev. Dále v ní je instalováno nekolik panelu, zachycujících historii židovského osídlení mesta a jeho okolí. Hrbitov je dnes ve vlastnictví ŽNO Praha a spravuje ho Matana a.s.

Mirotice Jewish cemetery was established in 1681. The former owner Mirotice, JF Doudlebský, gave the Jews of municipal land in a place called The Husinec "for burying the dead Jews." The cemetery was expanded in 1740 and the 1805th The last burial took place here in 1946. Morgue from the early 20th century has been corrected in the late 20th century. Preserved in the municipal hearse and coffin. Furthermore, it is installed in several panels depicting the history of Jewish settlement in the city and its surroundings. The cemetery is now owned and managed by Prague Jewish Comunity.
Earliest Burial: 1/1/1681

Latest Burial: 1/1/1946

Visit Instructions:
Take a photo of at least one grave marker and including a qualitative and quantitative description
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Abandoned Cemeteries
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.