židovský hrbitov / the Jewish cemetery, Libochovice, Czech republic
Posted by: Groundspeak Premium Member Noe1
N 50° 24.498 E 014° 01.919
33U E 431215 N 5584476
Quick Description: Hrbitov ze 16. století / The cemetery of the 16th century.
Location: Ústecký kraj, Czechia
Date Posted: 4/21/2012 2:12:14 PM
Waymark Code: WME96N
Published By: Groundspeak Premium Member Raine
Views: 48

Long Description:
Hrbitov má rozmery cca 50x75 metru. Dochovaly se zde stély z konce 16. století – z doby založení hrbitova. Nejstarší dochovaný náhrobek je z roku 1588. Staré náhrobky jsou až na nekolik výjimek zhotoveny z pískovce. Nápisy na náhrobcích do 19. století jsou pouze hebrejské, od poloviny 19. století se objevují nápisy hebrejsko-nemecké, pozdeji hebrejsko-ceské. Poslední pohrby v roce 1939.

The cemetery has dimensions of about 50x75 meters. There have been preserved stele from the late 16th century - the foundation of the cemetery. The oldest tombstone is from 1588. Old gravestones are a few exceptions, made ??of sandstone. Inscriptions on the tombstones to 19 century, the only Hebrew, from the mid-19th century Hebrew inscriptions appear, German, Hebrew, Czech later. The last burial in 1939.
Earliest Burial: 1/1/1588

Latest Burial: 1/1/1939

Visit Instructions:
Take a photo of at least one grave marker and including a qualitative and quantitative description
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Abandoned Cemeteries
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log  
pet@s visited židovský hrbitov / the Jewish cemetery, Libochovice, Czech republic 4/4/2015 pet@s visited it
taxoft visited židovský hrbitov / the Jewish cemetery, Libochovice, Czech republic 5/26/2012 taxoft visited it
Viburnus visited židovský hrbitov / the Jewish cemetery, Libochovice, Czech republic 8/18/2009 Viburnus visited it

View all visits/logs