židovský hrbitov / the Jewish cemetery, Všechromy, Czech republic
Posted by: Groundspeak Premium Member Noe1
N 49° 56.828 E 014° 39.920
33U E 475989 N 5532807
Quick Description: Almost vanished Jewish cemetery of the Stráncice Jewish community. Founded in the 19th century, last funerals 1943, disposed 1964.
Location: Středočeský kraj, Czechia
Date Posted: 3/11/2012 1:38:59 PM
Waymark Code: WMDYZV
Published By: Groundspeak Premium Member Raine
Views: 49

Long Description:
O historii tohoto hrbitova najdeme jen málo dokladu. Založen byl stráncickou židovskou náboženskou obcí na konci 19. století. Ta jej užívala až do druhé svetové války, poslední pohrby zde probehly pred rokem 1943. Roku 1964 byl hrbitov témer zlikvidován. Nenajdeme na nem žádný zachovalý náhrobek; jediné dochované prvky jsou podstavce náhrobku, obroubení nekolika hrobu a fragmenty hrbitovní zdi.

The history of this cemetery is almost unknown. It was founded by the Jewish religious community in Strancice in the late 19 century. It was used until World War II, the last burials took place here before the 1943. In 1964 the cemetery was almost destroyed. You will not find any preserved tombstone there, the only surviving elements are several stand of gravestones and fragments of the cemetery wall.
Latest Burial: 1/1/1943

Earliest Burial: Not listed

Visit Instructions:
Take a photo of at least one grave marker and including a qualitative and quantitative description
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Abandoned Cemeteries
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.