židovský hrbitov / the Jewish cemetery, Strážov, Czech republic
Posted by: Groundspeak Premium Member Noe1
N 49° 18.274 E 013° 16.015
33U E 374015 N 5462758
Quick Description: Allegedly one of the oldest Jewish cementery in the Czech republic, originated at least six hundred years ago.
Location: Plzeňský kraj, Czechia
Date Posted: 3/1/2012 3:05:55 PM
Waymark Code: WMDWCR
Published By: Groundspeak Premium Member Raine
Views: 41

Long Description:
CZ: Podle nekterých pramenu je strážovský židovský hrbitov údajne jedním z nejstarších v Cechách. Vznikl pred nejméne šesti sty lety, presná doba vzniku však není známa. Je zde asi 250 náhrobku. Podle dostupných údaju se poslední pohreb konal v roce 1925 (Bedrich Stádler ze Strážova).

ENG: According to some sources, the Jewish cemetery Stražovský allegedly one of the oldest in the country. Originated from at least six hundred years ago, the precise time of formation is not known. There are about 250 tombstones. According to available data, the last burial took place in 1925 (Friedrich Stadler of Strážov).
Latest Burial: 1/1/1925

Earliest Burial: Not listed

Visit Instructions:
Take a photo of at least one grave marker and including a qualitative and quantitative description
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Abandoned Cemeteries
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.