Kaple sv. Floriána a Panny Marie - Príbram na Morave, Czech Republic
Posted by: Groundspeak Premium Member Arne1
N 49° 11.673 E 016° 18.123
33U E 594862 N 5449899
Quick Description: Kaple z roku 1999 v jihomoravské obci Príbram / Chappel from 1999.
Location: Jihomoravský kraj, Czechia
Date Posted: 1/6/2012 6:06:28 AM
Waymark Code: WMDEXJ
Published By: Groundspeak Premium Member silverquill
Views: 52

Long Description:
[CS]
Príbramská kaple sv. Floriána a Panny Marie.
Základní kámen byl posvecen brnenským biskupem Vojtechem Cikrlem 21.12.1992. Posvecení nové kaple bylo vykonáno rovnež Vojtechem Cikrlem 22.5.1999. Délka lodi je 18 m, šírka 9 m, výška stropu se pohybuje mezi 7 až 8,5 m. Dosud nerealizovaná vež má mít výšku 10 m, v ní bude zavešen zvon o váze 1 q. Pudorys kaple tvorí elipsa, k ní se pridružují elipsovité „bunky“ – na jihu zpovední místnost, na severu predsín a sakristie.

První pokus postavit v Príbrami kapli byl po r. 1945, druhý v r. 1968. Nekteré zmínky uvádejí, že úplne první snaha postavit v Príbrami kapli byla už pred 2. svet. válkou.

Projekt kaple vytvoril ing.arch. Aleš Fiala z Brna. Kaple byla realizována v letech 1994–1999.

[EN]
Chapel st. Florian and the Virgin Mary.
The foundation stone was blessed by Bishop Cikrle Brno 21.12.1992. Consecration of the new chapel was also done Vojtech Cikrle May 22, 1999. Boat length is 18 m, 9 m width, ceiling height ranges from 7 to 8.5 m tower has yet unrealized have a height 10 m, it will be a bell weighing 1 q. Ground plan of the chapel forms an ellipse to it shall be associated with an elliptical "cell" - in the south of the confessional room, the north porch and vestry.

The first attempt to build a chapel in Pribram was after 1945, the second in 1968. Some references state that the very first attempt to build a chapel in Pribram was already before WWII.

The project created ing.arch Aleš Fiala from Brno. The chapel was built between 1994-1999.
Type of Church: Chapel

Status of Building: Actively in use for worship

Date of organization: 5/22/1999

Date of building construction: 12/21/1992

Diocese: brněnská

Address/Location:
Příbram na Moravě
Zastávka u Brna,
66484


Dominant Architectural Style: Not listed

Associated Shrines, Art, etc.: Not listed

Archdiocese: Not listed

Relvant Web Site: Not listed

Visit Instructions:
To log a visit to this waymark, you must post at least one original photo of the site, give the date and a brief description of your visit.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Roman Catholic Churches
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
jirka-s visited Kaple sv. Floriána a Panny Marie - Príbram na Morave, Czech Republic 7/9/2013 jirka-s visited it
puczmeloun visited Kaple sv. Floriána a Panny Marie - Príbram na Morave, Czech Republic 3/13/2012 puczmeloun visited it

View all visits/logs