Jewish cemetery / Zidovsky hrbitov - Telice, CZ, EU
Posted by: Groundspeak Premium Member nunca007
N 49° 39.249 E 012° 55.479
33U E 350206 N 5502246
Quick Description: Zachovaly židovský hrbitov mezi Telicemi a Prostiborí
Location: Plzeňský kraj, Czechia
Date Posted: 8/19/2011 5:57:34 AM
Waymark Code: WMCBKT
Published By: Groundspeak Premium Member Raine
Views: 41

Long Description:
Židovský hrbitov u obce Telice se nachází na kopci Valuška severním smerem od obce. Plnehodnotná prístupová cesta ke hrbitovu nevede. Nejlepší prístup je po silnici z Telice smerem na Milevo. Po cca 400 m za obcí v zatácce silnice se dát lesní cestou vlevo. Po zhruba 150 m když koncí po levé strane lesní porost se dát vlevo po okraji tohoto porostu, je zde i náznak polní cesty. Opet na dalším kraji lesa pak znovu vlevo a to již po cca 50 m dojdeme ke hrbitovu.
Hrbitov byl založen nekdy po roce 1700 a na ploše 2226 m2 se zachovalo približne 140 náhrobku z let 1767-1937. Hrbitov pak obklopuje nízká zídka na východní strane témer znicená.
V obci se nacházela synagoga, která byla patrne drevená a dnes po ní nejsou již žádné stopy.

Jewish cemetery near the village of Telic is located on a hill Valuška north of the village. Plnehodnotná access road to the cemetery does. The best approach is by road from the direction of Milevo Telic. After approximately 400 m after the village in the bend of the road to give the forest path on the left. After about 150 m when the left end of the forest cover to put over the left edge of this stand, there is a hint of country road. Again, the other edge of the woods, then left again and after about 50 m we come to the cemetery.
The cemetery was established sometime after 1700 and an area of ??2226 m2 with about 140 tombstones preserved from the years 1767-1937. The cemetery is surrounded by the low wall on the east side nearly destroyed.
The village was located synagogue, which was probably wooden and after today no longer any trace.
Earliest Burial: 1/1/1767

Latest Burial: 1/1/1937

Visit Instructions:
Take a photo of at least one grave marker and including a qualitative and quantitative description
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Abandoned Cemeteries
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.