Bzenecký starý hrad / Bzenec old castle
Posted by: Groundspeak Regular Member Trauma_Zero
N 48° 58.590 E 017° 16.178
33U E 666078 N 5427325
Quick Description: Bzenecký starý hrad
Location: Jihomoravský kraj, Czechia
Date Posted: 3/12/2011 12:01:08 PM
Waymark Code: WMAYFE
Published By: Groundspeak Premium Member BarbershopDru
Views: 106

Long Description:
Businec byl starý hrad, který je poprvé zminován v kronice Detmara Mesebuského v souvislosti s jeho dobytím a vypálením ceským knížetem Oldrichem v bojích s polským knížetem Boleslavem I Chrabrým v roce 1015.
Význam Bzence vzrostl hlavne v 11. st., kdy se stal významným strediskem hospodárského, vojenského i správního života v souvislosti s blízkou hranicí ceské státní moci.
Hrad byl soucástí obranné linie ceského státu proti uherské ríši. Tato úloha je doložena písemne teprve ve 13. st. V té dobe byl údajne propojen tajnou chodbou s hradem Buchlov
Jako operné stredisko katolické církve se stal v letech 1427 až 1428 tercem útoku husitského vojska, behem nichž byl znicen. V roce 1435, kdy jej císar Zikmund zastavil Blažkovi z Borotína, je již uváden jako pustý. Znicený hrad již nebyl obnoven a do dnešních dní se z nej nedochovalo prakticky nic. Jen vrchol kopce má tesne pod vrcholem nepravidelný zvlnený tvar, který odkazuje na bývalý hrad.
Na jeho místech byla v r. 1703 postavena kaple sv. Floriána a Šebestiána, rane barokní stavba, která byla nádhernou zdaleka viditelnou dominantou. Díky své poloze na kopci byla vystavena silným poryvum vetru a dvakrát shorela strecha díky uderu blesku. Definitivne znicena byla v poledne 18. dubna 1945 kdy ji vyhodili do povetrí ustupující fašisté ze vzteku, aby nemohla sloužit jako pozorovatelna postupující rumunské armáde. Kusy cihel dopadly prý až na námestí a casto se stává že v prilehlých vinohradech se pri orbe v zemi objeví cervená pálená cihla. Zrícená kaple je mementem na ony pohnuté dny. Z místa je krásný výhled na Slovácko a Bílé Karpaty, casto jdou videt Pálavské vrchy

K logu priložte foto s vaší kartickou nebo gps.
Type: Ruin

Fee: no

Related URL: [Web Link]

Hours: Not listed

Visit Instructions:
Original photographs showing additional views of the Ruin/Remnant or even just its current condition are encouraged. Please describe your visit, especially if no additional photos are available. Did you like the Ruin or Remnant? What prompted you to see the Ruin or Remnant?
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Preserved Architectural Remnants and Ruins
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log  
Olii05 visited Bzenecký starý hrad / Bzenec old castle 6/15/2013 Olii05 visited it
Bella wrote comment for Bzenecký starý hrad / Bzenec old castle 1/30/2012 Bella wrote comment for it
syselpolni visited Bzenecký starý hrad / Bzenec old castle 8/13/2011 syselpolni visited it
Bella visited Bzenecký starý hrad / Bzenec old castle 7/9/2011 Bella visited it
Farka visited Bzenecký starý hrad / Bzenec old castle 4/25/2011 Farka visited it

View all visits/logs