1. vojenské muzeum M. Frosta / 1st military museum M.Frosta
Posted by: Groundspeak Premium Member Roman_Jaromer
N 50° 20.288 E 015° 55.554
33U E 565889 N 5576636
Quick Description: [CZ] První soukromé vojensko-historické muzeum CS legií v Josefove [EN] Private military history museum in Josefov
Location: Královéhradecký kraj, Czechia
Date Posted: 12/11/2010 5:23:17 AM
Waymark Code: WMAA3N
Published By: Groundspeak Regular Member Math Teacher
Views: 83

Long Description:
První vojenskohistorické muzeum M. Frosta se nachází na Riegrove námestí v Josefove. Nejstarší exponáty se vztahují k historii rakousko-uherské armády od konce 19. století, expozice zachycuje události 1. svetové války 1914-1918, velkou pozornost venuje ceskoslovenským legionárum, dále výstavbe pohranicního opevnení v 30. letech 20. století a prubehu 2. svetové války. Zájemci o vojenskou historii mohou rovnež obdivovat bohatství sbírek, které približují vývoj csl. armády po roce 1945, osudy vojáku a dustojníku v období komunistických cistek a normalizace, dejiny korejské a vietnamské války, ale také války o Perský záliv.

Historie vojenského muzea zacala v Ústí nad Orlicí, kde Miroslav Frost žil. Byly to dve místnosti v rodinném domku.

Vstupné: dospelí: 50,- Kc, deti, studenti, duchodci: 25,- Kc.

Provozní doba MUZEA
DUBEN + RÍJEN:
Soboty a Nedele od 9.00 hod. do 16.00 hod.
Všední dny jen pro objednané zájezdy, krome pondelí !!!
KVETEN + ZÁRÍ:
Úterý až Nedele od 9.00 hod. do 16.00 hod.
CERVEN až SRPEN:
Úterý až Nedele od 9.00 hod. do 17.00 hod.
Je-li v pondelí svátek je otevreno, následující den je zavreno!!!
Poslední prohlídka vždy 1.30 hodiny pred zavírací dobou!!!

[EN]
First millitary - historic M. Frost Museum is located on the square in Josef Rieger. The oldest exhibits relating to the history of the Austro-Hungarian army from the late 19th century, the exhibition captures the event 1 World War 1914-1918, devotes much attention to the Czechoslovak legionnaires, as well as the construction of border fortifications in the 30th 20th century and the 2nd World War II. Those interested in military history can also admire the wealth of the collections that are closer to the development of Czechoslovak Army after 1945, the fate of soldiers and officers during the communist purges and normalization, the history of the Korean and Vietnam Wars, but also the Persian Gulf War.

Military History Museum began in Usti nad Orlici, where Miroslav Frost lived. They were two rooms in the guesthouse.

Admission: adults 50, - CZK, children, students, pensioners: 25, - CZK.

Opening hours may
APRIL OCTOBER:
Saturdays and Sundays from 9:00 am to 16:00 pm
Weekdays by appointment only tours, except Monday!
MAY SEPTEMBER:
Tuesday to Sunday from 9.00 am to 16.00 pm
June to August:
Tuesday to Sunday from 9.00 am to 17.00 pm
If the holiday is on Monday opened the following day is closed!
Last tour each 1.30 hours before closing time!
Opening hours: http://www.muzeum.hradecko.com/uvod.htm

Open all year: No

Related web-page: [Web Link]

Wikipedia link:: Not listed

Visit Instructions:

Please supply proof of your visit such as a photo of the museum or a sign signifying same.
A "Visited" only remark will be deleted.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest War and Military Museums
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
ToRo61 visited 1. vojenské muzeum M. Frosta / 1st military museum M.Frosta 4/20/2014 ToRo61 visited it