Divadlo Jaromer / Theater in Jaromer
Posted by: Groundspeak Premium Member Roman_Jaromer
N 50° 21.170 E 015° 55.120
33U E 565354 N 5578264
Quick Description: Mestské divadlo v Jaromeri / Town Theater in Jaromer
Location: Královéhradecký kraj, Czechia
Date Posted: 12/10/2010 1:25:03 AM
Waymark Code: WMA9XK
Published By: Groundspeak Premium Member silverquill
Views: 83

Long Description:
[CZ] Mestské divadlo v Jaromeri

Mestské divadlo dríve Fügnerova sokolovna bylo postaveno v letech 1901 - 1903 podle projektu architekta J. Podhájského jako víceúcelový "Sokolský dum" pro telocvicné a kulturní aktivity jaromerské verejnosti. Po mnoho let se práve zde nacházel jediný velký sál v Jaromeri, a tak se "Sokolský dum" stal brzy tepnou spolecenského života mesta. V jeho prostorách našly zázemí pro svou cinnost cetné ochotnické spolky a budova byla nepretržite obsazena pro divadla a jeho zkoušky, pro koncerty, biograf, prednášky ci besedy.

Roku 1926 byla výstavbou nové Tyršovy sokolovny ukoncena telocvicná cinnost ve zdejším sále a v 50. letech, kdy byla budova majetkem ZV n.p. JUTA Jaromer, došlo k prestavbe budovy a k rekonstrukci interiéru, behem nichž byl velký sál upraven výhradne pro divadelní úcely.

V roce 1991 byla Fügnerova sokolovna navrácena TJ Sokol Jaromer, v léte roku 2000 ji pak zakoupilo mesto Jaromer a pristoupilo k postupné rekonstrukci exteriéru i interiéru, jejíž okamžité zahájení si vyžádala zejména nicivá povoden, která v breznu 2000 zatopila veškeré suterénní prostory divadla.

I. etapa rekonstrukce - v suterénu divadla probehla již roku 2000. V letech 2002 - 2003 následovala rozsáhlá rekonstrukce interiéru podle projektu architekta J. Pizingera.

Rekonstrukce fasády byla zahájena v léte 2005.

Pro svuj starobylý ráz a jedinecnou akustiku je dnes sál jaromerského divadla oblíben nejen mezi umelci a diváky, ale také mezi režiséry televizních stanic ci vydavateli hudebních nahrávek.


[EN]

Municipal Theatre Jaromer

Town Theatre formerly Fügnerova Sokol was built between 1901 - 1903 by the architect J. Podhájského as multi-purpose "Sokolsky house for exercise and cultural activities Jaromerský public. For many years, this is only found in the Great Hall Jaromer so "Sokolsky house" soon became a thoroughfare of social life. In the area found a background for his work numerous amateur clubs and the building has been continuously occupied for the theater and its tests for concerts, movies, lectures and discussions.

In 1926, the construction of a new Tyrs Sokol house completed Physical Education activities in the local hall and 50th years, when the building was owned by EE n.p. JUTA Jaromer was to convert the building and the reconstruction of the interior, during which the great hall was adapted for theatrical purposes only.

In 1991, Sokol was restored Fügnerova TJ Jaromer in the summer of 2000, the city bought the Jaromer and acceded to the gradual restoration of exteriors and interiors, which requested the immediate launch of a devastating flood in particular, in March 2000 that flooded the basement with all the theater space.

First stage of reconstruction - in the basement of the theater was already in 2000.

In the years 2002 - 2003 followed by an extensive interior renovation by the architect J. Pizinger.

Reconstruction of the facade was launched in summer 2005. Because of its ancient character and unique room acoustics is now Jaromer theater popular among both artists and audiences, but also among the directors of TV stations and music publishers.

Theater Name: Městské divadlo v Jaroměři / Municipal Theatre Jaromer

Country: Czech republic

Address:
Náměstí Dukelských hrdinů 240
Jaroměř, Královehradecký kraj Česká republika
551 01


Web Site: [Web Link]

Venue: Community Theater

Type of Productions:
Multi-use Facility


Restored Building: yes

Date of Construction: 1901 - 1903

Architect/Designer: J. Podhájský

Seating Capacity: 400

Stage Type: Not listed

Special Productions/Events/Festivals: Not listed

Visit Instructions:
One photo different from the one on the home page.

Briefly describe your visit -- date, occasion, your impressions.

Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Live Stage Theaters
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log  
ToRo61 visited Divadlo Jaromer / Theater in Jaromer 4/15/2014 ToRo61 visited it
horacius visited Divadlo Jaromer / Theater in Jaromer 7/14/2012 horacius visited it
borovicka.pasvta visited Divadlo Jaromer / Theater in Jaromer 7/14/2012 borovicka.pasvta visited it
Ištván visited Divadlo Jaromer / Theater in Jaromer 10/16/2011 Ištván visited it
Noe1 visited Divadlo Jaromer / Theater in Jaromer 2/5/2011 Noe1 visited it

View all visits/logs