TB 2009-35 Blovice, kostel (PJ)
Posted by: Groundspeak Regular Member torfik
N 49° 35.115 E 013° 32.238
33U E 394275 N 5493546
Quick Description: Trigonometrickým bodem je stred makovice veže kostela sv. Jana Evangelisty v Blovicích.
Location: Plzeňský kraj, Czechia
Date Posted: 9/28/2009 12:56:56 PM
Waymark Code: WM7AWE
Published By: Groundspeak Premium Member Selmice
Views: 111

Long Description:
Bod TB 2009-35.0 tvoří střed makovice věže kostela sv. Jana Evangelisty v Blovicích.

Nynější barokní kostel sv. Jana Evangelisty byl postaven v letech 1760-1767 na místě gotického kostela ze 14.století.
Kostel byl v roku 1844 opraven a v následujícím roce bylo na jeho průčelí umístěno šest soch českých patronu od Emanuela Maxe.

Kolem kostela býval hřbitov a roku 1833 zde byla postavena kaple s hrobkou Kolovratů a Pálffyů.

 

Emanuel Max (narozen v Janově u Sloupu 19.října 1810; zemřel v Praze 21.února 1901).

Emanuel Max, rytíř z Wachsteinu. Český sochař.
Narodil se 1810 v Janově u Sloupu v Čechách.
Pocházel z rodiny kameníků a řezbářů. U svého otce se vyučil řezbářství.
Studoval na Akademii výtvarných umění v Praze (1827-31). V letech 1833-37 studuje a pracuje ve Vídni, 1839-49 v Římě.
Roku 1849 se vrací do Prahy, kde lze proto nalézt jeho sochařské práce. S dalšími se setkáme i na mnoha jiných místech Čech a Moravy.
Například i u tohoto bodu, tedy na kostele sv. Jana Evangelisty v Blovicích.


Jeho práce zahrnovaly portréty, náboženské a alegorické sochy.
Zejména se jednalo o práce na zakázku pro členy rakouské a české šlechty.


V Praze pak spolupracuje se svým bratrem Josefem Maxem [1804-1855]
Mezi jejich největší projekty v Praze patří pomník císaře Františka I. a pomník maršála Radeckého Josef.


V letech 1853 až 1861 také vytváří sedm soch a sousoší na Karlově mostě v Praze.
Jedná se například o sousoší Pieta od Emanuela Maxe z roku 1859,
to nahradilo puvodní, barokní poničené střelbou na Karlově mostě v roce 1848.


Za své dílo získal šlechtický titul „rytíř z Wachsteinu”, šlechtický predikát je odvozený od skalního ostrohu Na Stráži, jižně od Sloupu.

Erb von Wachstein 
„V modrém poli hledící anděl, provázený čtyřmi zlatými do čtyřúhelníku postavenými hvězdami
a pravicí se opírající o německý štít, na němž je položen vavřínový věnec; v levici drží palmovou ratolest;
anděl vyrůstá ze skály v patě štítu, na které leží křížem dláto a palice.
Dvě turnajové prilbice, na pravé s modro-stříbrnými pokrývkami rostoucí
dovnitř hledící dvouocasý stříbrný lev, na levé s modro-zlatými pokrývkami složená orlí křídla,
přední modré se čtyřmi zlatými hvězdami, zadní zlaté.
Modrá stuha s heslem: Wahr, Treu, Fest (pravdivě, věrně, pevně), psanými stříbrnými majuskulemi.”
Type: TB - trigonometricky bod polohoveho pole

URL: [Web Link]

Access restrictions: no

Rating:

Visit Instructions:
[Czech]
K zalogování návštěvy bodu je vyžadována fotografie, na ktere je vidět bod a navštěvnik, nebo jeho GPS.

[English]
To log a waymark in this category, you have to post a photo where the point and you or your GPSr is visible.

Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Czech Geodetic Points
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
Blogi visited TB 2009-35 Blovice, kostel (PJ) 8/17/2013 Blogi visited it
slava04 visited TB 2009-35 Blovice, kostel (PJ) 8/10/2013 slava04 visited it
dejf75 visited TB 2009-35 Blovice, kostel (PJ) 5/26/2010 dejf75 visited it
3am visited TB 2009-35 Blovice, kostel (PJ) 5/26/2010 3am visited it

View all visits/logs