Piarist Church of St. Francis Xaversky - Trencin, Slovakia
Posted by: Groundspeak Premium Member crowak
N 48° 53.679 E 018° 02.439
34U E 283102 N 5419967
Quick Description: Founded by the Jesuits in 1649, the church’s cornerstone was laid in 1653. The Jesuit, later Piarist Church of St. Francis Xaverský
Location: Trenčiansky kraj, Slovakia
Date Posted: 8/12/2009 1:42:28 AM
Waymark Code: WM7012
Published By: Groundspeak Premium Member silverquill
Views: 37

Long Description:
[EN]

Founded by the Jesuits in 1649, the church’s cornerstone was laid in 1653. The Jesuit, later Piarist Church of St. Francis Xaverský, was built in the early-Baroque style from 1653 – 1657, as one-nave building with side chapels with top opening emphoric oratories. Italian builder Pietro Spazzo, together with his brother Berhard, supervised the construction. The building follows the middle European style of the two-tower Jesuit temples as shown by the St. Francis Church in Vienna.

The painted murals in the church are based on the legends about St. Francis Xaverský. After a fire in 1708, Krištof Tausch, a student of a Jesuit artist Andreu dell Pozzo, produced the paintings in the late-Baroque style during 1711 – 1713. An illusive painting of the dome above the church nave belongs to the best of the Baroque arts in Slovakia. Paintings of the choir, presbytery, and altar painting of a saint, are Tausch’s work. The monumental main altar is from 1767. B. Baumgartner made sculptural decoration of the side altars in 1723 – 1735. The monument is accessible during religious services.

Chapel: Monday-Saturday and Feriae days: 6:00 and 18:00, Sunday: 6:00, 8:00, 10:00, 18:00 (in this time is full open, in other time only small place near enter)

[SK]

Rímskokatolícky Kostol sv. Františka Xaverského (pôvodne jezuitský, od roku 1776 piaristický) Založili ho v roku 1649 jezuiti a základný kamen stavby bol položený v roku 1653.

Jezuitský Kostol sv. Františka Xaverského projektovali a realizovali v rokoch 1653–1657 stavitelia talianskeho pôvodu Pietro a Gothard Spazzovci v ranobarokovom slohu ako jednopriestorovú stavbu s postrannými kaplnkami nad ktorými sa otvárajú emporové oratóriá. Vychádzali pri tom z rímskeho kostola Il Gesù (1568-1577, architekt Giacomo Barozzi da Vignola). Trenciansky jezuitský kostol svojim dispozicným riešením a usporiadaním dvojvežového priecelia nadväzuje na model stredoeurópskeho jezuitského chrámu, prezentovaný vo Viedni a v Trnave.

Kostol bol vysvätený opät arcibiskupom Lipaiom (Lyppay), a to dna 1.júla 1657 k úcte sv. Františka Xaverského (Francisco de Jassu y Yavier, žil v rokoch 1506-1552), ktorý je práve pre svoje pôsobenie v Indii považovaný za jej patróna a všeobecne tiež za patróna misionárov. Za blahoslaveného bol vyhlásený v roku 1619 a za svätého v roku 1622, spolu s Ignáciom s Loyoly. Úcta k sv. Františkovi Xaverskom je v Európe rozšírená najmä v Ríme, kde je relikvia jeho pravej ruky v kostole Il Gesù, v Bavorsku, Rakúsku a v rámci jezuitského rádu. Práve cez Rakúsko sa jeho úcta prostredníctvom jezuitov dostala až k nám. Jezuitský kostol v Trencín bol pravdepodobne prvým na Slovensku, postavený k úcte tohto svätca.

Pri velkom požiari Trencína 14. mája 1708, ktorý vznikol následkom kuruckej blokády, bolo úplne znicené celé vnútorné zariadenie kostola i susedného kláštora jezuitov. V júli 1708 bol z Viedne do Trencína povolaný jezuitský taliansky fráter a umelec Andrea Pozzo (žil v rokoch 1642-1709), ktorý v rokoch 1703-1705 navrhol i výtvarne zariadil interiér Univerzitného kostola vo Viedni, aby vypracoval plány aj pre vnútorné vybavenie trencianskeho kostola sv. Františka Xaverského. Nakolko Pozzo 31. augusta 1709 vo Viedni zomrel, predpokladá sa, že nestihol navštívit Trencín a ani vypracovat plány k výzdobe kostola. Namiesto neho vyslal v zime 1711-1712 provinciál jezuitov Gabriel Hevenessi z Viedne do Trencína jezuitského frátra, architekta a maliara tirolského pôvodu Christopha Tauscha (žil v rokoch 1673-1731). Christoph Tausch je autor celkového projektu obnovy jezuitského kostola v Trencíne, stavebným dozorcom aj vykonávatelom maliarskych prác.

Výtvarný program nástropných malieb sa viaže k životu sv. Františka Xaverského, patrónovi kostola i mesta Trencín a jezuitským svätcom. Iluzívna malba kupole nad chrámovou lodou patrí k vrcholom barokového umenia na Slovensku. Malba nad presbytériom znázornuje Apoteózu sv. Františka Xaverského. Je zobrazený ako misionár, klaciaci na oblaku, v rádovom odeve s pútnickým pláštom na pleciach, nesený anjelmi k Najsvätejšej Trojici, ktorá ho prijíma do nebeskej slávy. V poli nad hudobnou emporou (tzv. chórus) je nástropné secco, komponované na opacný pohlad diváka, smerom na juh. Kompozícia zobrazuje sv. Františka Xaverského ako misionára. Svätec je zobrazený ako žehnajúci knaz a kazatel, odetý v superpeliceu so štólou, s knihou v ruke a lúcovitou gloriolou okolo hlavy, vznášajúci sa na oblakoch medzi anjelmi. Na obvode rímsy architektúry sú rozmiestnené sediace figúry chorých a mrzákov. V pravom dolnom rohu je personifikácia štyroch svetadielov, symbolizujúca svetovú misiu Spolocnosti Ježišovej: žena s kvetmi (Európa), žena na tave (Ázia), cernoška s rohmi hojnosti (Afrika) a žena s palmovou ratolestou (Amerika).

Tauschovým dielom je i malba chóru a presbytéria a tiež hlavný monumentálny oltárny obraz obraz sv. František Xaverský krstí královnú Neachille. Pozlátené tabernákulum a striebornú sochu Immaculaty, stojacej na polmesiaci s hadom v ústrednej nike, zhotovil v roku 1767 viedenský zlatník Ignác Anton Tober. Svätostánok je v bocných castiach riešený s relikviárovými schránkami vo forme podstavcov, na ktorých sú pozlátené drevené plastiky jezuitských svätcov; zlava sv. Alojz Gonzaga (s krížom v pravej ruke) a sprava sv. Stanislav Kostka (s dietatom v nárucí).

Šest bocných kaplniek program kaplniek presadzuje dobovú ideológiu rekatolizácie, s dôrazom na zásadné teologické témy (sv. Trojica), úlohu muceníkov (Sv. Juraj), osobnosti rádu (sv. Ignác z Loyoly), naplna jezuitskú misiu evanjelizáciu a výchovy ku katolíckej viere (Nepoškvrnené Pocatie Panny Márie, Sv. Jozef, Utrpenie Krista), interpretovanú aktuálnymi výtvarnými prostriedkami. Teologický obsah malieb má typické crty jezuitského zobrazovania s množstvom postáv anjelov, sprevádzajúcich ústredný motív zasvätenia na oltári. Sochársku výzdobu oltárov v bocných kaplnkách vyhotovil B. Baumgartner v rokoch 1723 –1735.

Bohoslužby: Pondelok-Sobota a sviatky: 6:00 a 18:00, Nedela: 6:00, 8:00, 10:00, 18:00 (v tomto case je prístupný celý kostol, inak len maly cast na vstupe)

Zdroj/Source: http://www.trencin.sk

Type of Church: Church

Status of Building: Actively in use for worship

Date of building construction: 01/01/1653

Dominant Architectural Style: Early-baroque

Diocese: English: The Diocese of Nitra, Slovak: Nitrianská diecéza, Latin: Dioecesis Nitriensis

Address/Location:
Rimskokatolicky Kostol sv. Frantiska Xaverskeho
Mierove namestie 11
Trencin, Slovakia
91101


Date of organization: Not listed

Associated Shrines, Art, etc.: Not listed

Archdiocese: Not listed

Relvant Web Site: Not listed

Visit Instructions:
To log a visit to this waymark, you must post at least one original photo of the site, give the date and a brief description of your visit.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Roman Catholic Churches
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
Monty&Miru visited Piarist Church of St. Francis Xaversky - Trencin, Slovakia 8/14/2013 Monty&Miru visited it
Koyel visited Piarist Church of St. Francis Xaversky - Trencin, Slovakia 4/1/2012 Koyel visited it
ash99 visited Piarist Church of St. Francis Xaversky - Trencin, Slovakia 10/23/2011 ash99 visited it
L@Troj visited Piarist Church of St. Francis Xaversky - Trencin, Slovakia 3/4/2011 L@Troj visited it
Arne1 visited Piarist Church of St. Francis Xaversky - Trencin, Slovakia 5/5/2002 Arne1 visited it

View all visits/logs