Divadlo Beranek
Posted by: Groundspeak Premium Member ladabohac
N 50° 25.020 E 016° 09.737
33U E 582573 N 5585641
Quick Description: [CZ] Divadlo Beránek na Masarykove námestí v Náchode [EN] Beránek theatre on Masaryk square in Náchod
Location: Královéhradecký kraj, Czechia
Date Posted: 10/22/2008 8:25:34 AM
Waymark Code: WM50P6
Published By: Groundspeak Premium Member silverquill
Views: 120

Long Description:
[CZ]
Budova predstavuje samostatný blok se cleneným pudorysem. Je postavena na mírném svahu od námestí stoupajícího zámeckého kopce s prucelím do námestí. Má prízemí a tri nadzemní podlaží. Technické vybavení je soustredeno do sklepních prostoru a dodatecne zastavené ulicky mezi divadlem a c. p. 75. Na celne pravé strane prucelí je malý balkon a pod ním pametní deska z cerného mramoru a nápisem: „Odsud 28. dne mesíce ríjna 1918 podána náchodským radostná zvest, že obnoven Ceský stát“. Secesní budovu projektoval arch. Alois Censký a byla postavena 1912 -13. Generální rekonstrukce stavby v letech 1989-94 projektovaná arch. Martinem Sedlákem.
Soucástí budovy jsou bohate zdobené interiéry divadla a secesní restaurace. Rekonstrukce hotelu v secesním stylu. V restauraci dva obrazy pohledu na Prahu z roku 1933 od K. Chaloupky a v kavárne obraz pohledu na náchodské námestí od ing. Františka Kulhánka. Ve vinárne mozaiky lovu na jelena od Ládi Nováka z roku 1914, keramické reliéfy znaku mesícu od Zdenka Preclíka 1993, pannó kytice Marie Preclíkové z roku 1994. U paty schodište herny Josefa Pekárka z roku 1912 a v promenoáru reliéfy ctyri rocní doby Zdenka Preclíka z roku 1993. Ve velkém sále tri lunety K.L. Klusácka (1914) a alegorické reliéfy Josefa Pekárka (1913). Plátená opona Mikoláše Alše znázornuje príchod praotce Cecha na Ríp. Oponu maloval spolecne s Mikolášem Alšem Vojtech Bartonek a K.V. Mašek. Reliéfy putti na zábradlí balkonu od Karla Nováka. V malém sále dva triptychy alegorií z dejin Náchoda namalované 1914 a 1917 od Josefa Weniga.

[EN]
The building is a separate block is articulated layout. It is built on a gentle slope rising from the square in front of the castle hill to the square. It has a ground floor and three floors. Technical equipment is concentrated in basements and later built up the aisle between the theater and No. 75th The front right side of the front is a small balcony and a plaque beneath a black marble and the inscription: "From here the 28th day of October 1918 brought náchodským joyful news that the Czech state restored. Art Nouveau building designed by architect Alois Censký and was built in 1912 -13. General reconstruction of building in 1989-94 at the design architect Martin farmer.
The building is richly decorated interiors of the theater and art nouveau restaurant. Reconstruction of the hotel in Art Nouveau style. The restaurant two paintings of views of Prague in 1933 by K. Chaloupka and coffee looking at the picture of the square Náchod ing Francis Kulhánek. In the wine cellar mosaic hunt deer from Lada Novak in 1914, ceramic reliefs Character months Zdenka Preclík 1993 Virgin Mary bouquets Preclíková 1994. At the foot of the stairs gambling Joseph Pekarek 1912 and promenoáru reliefs four seasons Zdenka Preclík of 1993. In a large hall three lunette K.L. Klusácka (1914) and allegorical reliefs Joseph Pekarek (1913). Linen curtain Mikoláše Ales shows the arrival of the forefather Cech Rip. Curtain painted with Mikoláš Ales Vojtech Bartonek and KV Masek. Putti reliefs on the railing of the balcony from Charles Novak. In a small room two allegorical triptych painted in History Náchoda 1914 and 1917 by Josef Wenig.

[This translate to english is experimentaly ( via google ;) ). If you are good at English, please send me better translate. Thanks]
Theater Name: Divadlo Beránek

Country: Česká Republika

Address:
Masarykovo náměstí 74
Náchod, Kralovehradecký Kraj Česká Republika
54701


Web Site: [Web Link]

Venue: Private Theater

Type of Productions:
koncerty,představení,pohádky,plesy,diashow,...


Restored Building: no

Date of Construction: 1912 - 1913

Architect/Designer: Alois Čenský & Martin Sedlák

Stage Type: Proscenium

Seating Capacity: Not Listed

Special Productions/Events/Festivals: Not listed

Visit Instructions:
One photo different from the one on the home page.

Briefly describe your visit -- date, occasion, your impressions.

Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Live Stage Theaters
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log  
ToRo61 visited Divadlo Beranek 10/15/2013 ToRo61 visited it
Monty&Miru visited Divadlo Beranek 10/3/2013 Monty&Miru visited it
Tichy_Team visited Divadlo Beranek 9/14/2012 Tichy_Team visited it
yvenka visited Divadlo Beranek 7/15/2012 yvenka visited it
Noe1 visited Divadlo Beranek 8/21/2010 Noe1 visited it
M@x visited Divadlo Beranek 9/20/2009 M@x visited it
hrabosata visited Divadlo Beranek 8/19/1998 hrabosata visited it

View all visits/logs