Kostel Sv. Stepána / Church of St. Stephen - Kourim (Central Bohemia)
Posted by: Groundspeak Premium Member Dorcadion Team
N 50° 00.139 E 014° 58.675
33U E 498417 N 5538888
Quick Description: Church of St. Stephen (Kostel Sv. Stepána) in Kourim, filial church of Kostelec nad Cernými Lesy Roman Catholic parish, belongs with a unique underground chapel among most precious buildings of early-Gothic architecture in Central Europe.
Location: Středočeský kraj, Czechia
Date Posted: 4/24/2015 5:38:04 AM
Waymark Code: WMNR99
Published By: Groundspeak Premium Member Metro2
Views: 0

Long Description:

Church of St. Stephen (Kostel Sv. Stepána) in Kourim, filial church of Kostelec nad Cernými Lesy Roman Catholic parish, belongs with a unique underground chapel and fine murals among most precious buildings of early-Gothic architecture in Central Europe.

Legend says that Kourim, located 40 km eastward of Prague, was founded by Lech, the brother of Cech (the forefather of Czech people), within the early Slavic colonization of the territory of Czech Republic. This ancient town, with a core featuring a monument zone encircled by walls - boasts several dominant features and one of them is early-Gothic basilical church of St. Stephen with the Renaissance belfry with bells hanging upside down

The church, founded in the 1250´s during the reign of Czech king Premysl Otakar II., is considered one of the most significant monuments of Bohemian Early Gothic architecture. Under the presbytery of this triple-naved basilica lies St. Catherine´s crypt.

It has an octogonal platform and is covered with a lierne vault with a single pillar. Precious wall paintings from the 15th century were revealed on the ceiling and chapel walls. They depict the miracle of St. Catherine, the crucifixion and twenty-four angels playing medieval musical instruments. A bell tower was built next to the church in 1525.


Kostel svatého Štepána v Kourimi je hlavní dominantou námestí, ale i celého mesta. Arcidekanský kostel byl budován soucasne se stavbou mesta v 60. letech 13. století jako trojlodní bazilika a je zajímavou ukázkou tzv. burgundského slohu. Chrám se pres cetné požáry zachoval témer v puvodní podobe. Poprvé byl požárem postižen v roce 1334. Dále chrám horel v letech 1567, 1641, 1643, 1659, 1665 a 1670. Poslední požár byl nejnicivejší, nebot pri nem shorely i kostelní veže se spojovacím mostem a strechy nad celým chrámem. Další požáry v letech 1687 a 1690 dovršily dílo zkázy. Tricetiletou válkou znicená Kourim nemela prostredky na obnovu, takže na ni vyhorelý chrám cekal 17 let. Barokní oprava se protáhla až do roku 1740, kdy snížené kostelní veže dostaly dnešní zastrešení.

Tri kostelní lode jsou uzavreny petibokými závery a tycí se nad nimi dve mohutné veže. Obe byly puvodne vyšší a v posledním patre je spojoval krytý most. Uvnitr jsou zdi osazeny zajímavou galerií patnácti renesancních náhrobku z prelomu 16. a 17. století, vyrobených z mramoru a cerveného pískovce. Do chrámu se vstupuje západním portálem v pronikave novogoticky upravenému prucelí s rozmerným oknem. Rozsáhlé úpravy v novogotickém slohu, které mely vrátit chrám do puvodní podoby, vedly však k neprospechu celé stavby.

Pod presbyteriem se nachází rane gotická krypta sv. Kateriny s hvezdicovou osmibokou klenbou vyzdobenou gotickými malbami znázornujícími umucení sv. Kateriny, umucení Krista a andely hrající na dobové hudební nástroje. Prostor s centrálním sloupem, symbolizujícím Krista jako Strom života, je nejstarší svého druhu v kontinentální Evrope. V kostele bylo také umísteno románské sousoší zvané Kourimští lvi (vytvoreno zrejme kolem roku 1200), které sloužilo jako kazatelna nebo podstavec krtitelnice. Sousoší tvorí obluda stojící na dvou lvech. Originál je dnes umísten v Lapidáriu Národního muzea, kopie pak v Muzeu Kourimska.

[Czech Wikipedia]

Wikipedia Url: [Web Link]

Visit Instructions:
To post a visit log to this waymark you need to visit and write about the actual physical location. Any pictures you take at the location would be great, as well.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Wikipedia Entries
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.