Radnice - Modrice, Czech Republic
Posted by: Groundspeak Premium Member Olii05
N 49° 07.672 E 016° 36.879
33U E 617794 N 5442925
Quick Description: CS: radnice mesta Modrice // EN: City Hall Modrice
Location: Jihomoravský kraj, Czechia
Date Posted: 4/24/2015 2:29:26 AM
Waymark Code: WMNR8P
Published By: Groundspeak Premium Member lumbricus
Views: 0

Long Description:
CS:
Modrice jsou mesto v okrese Brno-venkov v Jihomoravském kraji, bezprostredne sousedící se statutárním mestem Brnem. Rozkládají se na okraji Dyjsko-svrateckého úvalu, jejich katastr má rozlohu 1005,04 ha. Žije zde zhruba 5000 obyvatel. Rozloha: 10,05 km².
Úrední doba Mestského úradu
Pondelí 8:00 - 12:00, 12:30 - 17:00 úrední den
Úterý 8:00 - 12:00, 12:30 - 14:30 schuzka po tel. domluve
Streda 8:00 - 12:00, 12:30 - 17:00 úrední den
Ctvrtek 8:00 - 12:00, 12:30 - 14:30 schuzka po tel. domluve

Mesto Modrice se sídlem Mestského úradu:
námestí Svobody 93
664 42 Modrice

Tel.: +420 537 001 011 IC: 00282103 Bankovní spojení a císlo úctu:
Fax: +420 537 001 020 DIC: CZ00282103 Ceská sporitelna, 19-2051183379/0800

Stránky: (visit link)
Elektronická podatelna: podatelna@mesto-modrice.cz
ID datové schránky mesta Modrice: 6yebzhn

Source/Zdroj: (visit link)


EN:
Modrice is a town in the district of Brno-Country in the South Region, immediately adjacent to the city of Brno. They spread out over the edge Dyjsko-Svratka valley, the cadastre has an area of ??1005.04 ha. He lives here around 5000 inhabitants. Area: 10.05 km².
Official time of the Municipal Office
Monday 8:00 to 12:00, 12:30 to 5:00 p.m. official day
Tuesday 8:00 to 12:00, 12:30 to 2:30 p.m. meeting after tel. Appointment
Wednesday 8:00 to 12:00, 12:30 to 5:00 p.m. official day
Thursday 8:00 to 12:00, 12:30 to 2:30 p.m. meeting after tel. Appointment

City Modrice based Municipal Office:
námestí Svobody 93
664 42 Modrice

Tel .: +420 537 001 011 ID: 00282103 Bank account number:
Fax: +420 537 001 020 VAT: CZ00282103 Czech Savings Bank, 19-2051183379 / 0800

Pages: (visit link)
Electronic Registry: podatelna@mesto-modrice.cz
ID data mailbox city Modrice: 6yebzhn

Source / Source: (visit link)
Name: Modřice

Address:
náměstí Svobody 93
Modřice, Czech Republic
664 42


Web Site for City/Town/Municipality: [Web Link]

Date of Construction: Not listed

Architect: Not listed

Memorials/Commemorations/Dedications: Not listed

Visit Instructions:
Post at least one original photo of the building that is a different view from the one on the page and describe your visit, including the date. Add any additional information that you may have about this building. A GPSr photo is NOT required
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest City and Town Halls
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.