Filiální kostel sv. Martina - Vrchotovy Janovice, CZ
Posted by: Groundspeak Premium Member Noe1
N 49° 40.015 E 014° 34.709
33U E 469582 N 5501682
Quick Description: Kostel svatého Martina ve Vrchotových Janovicích patrí mezi nejstarší sakrální stavby na Benešovsku / Church of St. Martin in Vrchotovy Janovice one of the oldest religious buildings on Benešov region.
Location: Středočeský kraj, Czechia
Date Posted: 4/23/2015 5:15:18 AM
Waymark Code: WMNR57
Published By: Groundspeak Premium Member Dorcadion Team
Views: 1

Long Description:
Kostel svatého Martina byl postaven mezi lety 1170 a 1180. Z puvodní románské stavby se mnoho ndochovalo, jediným dochovaným románským prvkem je dvojokno ve vnitrní cásti kostelní veže. Z hlediska podoby kostela byla významná gotická prestavba ve 14. století a novogotická úprava v 19. století. Kostel prošel radou zmen – býval farním, po 200 let jej spravovali utrakvistictí farári. Po rekatolizaci byl na víc než než 150 let filiálním kostelem farnosti Votice, poté se stal znovu farním. Za II. svetové války byl v rámci výcvikového prostoru SS obsazen nemeckým vojskem a na kostelní vež sloužila jako pozorovatelna a kulometné hnízdo. Od roku 2009 je znovu soucástí Rímskokatolické farnosti Votice. V interiéru je novogotický oltár s obrazem svatého Martina, vedlejší oltáre jsou zasveceny Panne Marii Ustavicné Pomoci a Márí Magdaléne.

St. Martin's Church was built between 1170 and 1180. The only surviving Romanesque elements is a dual window in the inner part of the church tower. For the church was important Gothic reconstruction in the 14th century and Neo-Gothic in the 19th century. The church has undergone many changes - Originally roman catholic parish church was for 200 years managed by Protestant priests. After recatholicization it was more than 150 years subsidiary church of parish Votice, then became an independent parish again. Under II. World War II was within the SS training area occupied by the German army and the church tower served as a watchtower and a machine-gun nest. Since 2009 he is again part of the Roman Catholic parish Votice. The interior is neo-Gothic altar with a picture of St. Martin, side altars are dedicated to Our Lady of Perpetual Help, and Mary Magdalene.
Type of Church: Church

Status of Building: Actively in use for worship

Dominant Architectural Style: Gothic, Neo-Gothic

Archdiocese: Praha

Diocese: Praha

Address/Location:
Vrchotovy Janovice, Czech republic


Date of organization: Not listed

Date of building construction: Not listed

Associated Shrines, Art, etc.: Not listed

Relvant Web Site: Not listed

Visit Instructions:
To log a visit to this waymark, you must post at least one original photo of the site, give the date and a brief description of your visit.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Roman Catholic Churches
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.